Pijnbehandeling bij mensen met een depressie

Pijnbehandeling bij mensen met een depressie

 Leven met chronische pijn is al een hele opgave, maar vaak gaat die pijn gepaard met een depressie. In dat geval is de last dubbel zo zwaar om te dragen. Nochtans komt de combinatie van beiden veel voor.
 
Het goede nieuws is dat beide kanten behandelbaar zijn: de depressie kan aangepakt worden, terwijl anderzijds ook de pijn door een aangepaste behandeling kan worden verlicht.
 
65% van depressies gaat met pijn gepaard
 
Volgens de American Pain Foundation zijn er in de Verenigde Staten alleen al 32 miljoen mensen die langer dan een jaar last hebben van pijn. Een kwart tot meer dan de helft van deze mensen zijn ook depressief.
 
Anderzijds klaagt 65% van de mensen met een depressie ook over pijn. Pijn kan bovendien ook een factor zijn die aanleiding geeft tot een depressie, gepaard met slaapstoringen, verlies van eetlust en afname van de fysieke activiteiten. Op die manier wordt de pijn steeds moeilijker om te dragen.
 
Problemen verbonden met pijn
 
Pijn roept onvermijdelijk bij iedereen emoties los. Angst, opwinding, lichtgeraaktheid enzovoort zijn normale gevallen wanneer iemand pijn heeft. Wanneer die niet verdwijnt, worden de symptomen erger.
 
Steeds meer problemen die met een depressie kunnen dan opduiken. Het kan gaan om:
 
  • chronische angst
  • verward denken
  • vermoeidheid
  • opvliegendheid
  • gewichtverlies of –toename
 
Neurotransmitters als overlapping tussen chronische pijn en depressie
 
Er bestand een duidelijke band tussen chronische pijn en depressie. Neurotransmitters vormen namelijk een overlapping tussen beiden, deze duiken zowel bij chronische pijn als bij depressie op. Deze neurotransmitters worden gebruikt voor het overbrengen van signalen.
 
Iemand die depressief is, zal makkelijker pijn voelen. Dat komt omdat hij of zij er simpelweg gevoeliger voor is. Hij of zij zal ook minder controle over zijn eigen leven hebben.
 
Gelijktijdige behandeling van chronische pijn en depressie
 
Omdat chronische pijn en depressie grondig in iemands leven kunnen ingrijpen, is een gezamenlijke behandeling aangewezen. Die behandeling kan verschillende vormen aannemen.
 
  • Antidepressiva kunnen ook pijnsymptomen helpen bestrijden
  • Fysieke activiteit kan de cyclus van lusteloosheid en het verhoogd aanvoelen van pijngevoelens helpen overwinnen
  • Cognitieve therapie werkt niet alleen bij depressies, maar ook bij pijnbestrijding en kan zelfs de behoefte aan medicatie doen afnemen

 

Syndicatie