Is een depressie het gevolg van een chemisch proces?

Is een depressie het gevolg van een chemisch proces?

Depressie is waarschijnlijk een combinatie van fysische en psychische factoren

De medische wereld zal nog heel wat onderzoek moeten voeren rondom het ziektebeeld dat depressie wordt genoemd. We staan al veel verder dan pakweg 20 jaar geleden – zeker wat de behandeling van een depressie betreft – maar toch moet er nog een heel eind weg afgelegd worden. Zo is het nog altijd niet duidelijk hoe mensen nu eigenlijk depressief worden. Betreft het een fysisch of een psychisch proces?

Is een depressie het gevolg van een chemisch proces?, zoals veel mensen denken. Wetenschappelijk gezien zijn er inderdaad aanwijzigingen dat een chemisch onevenwicht alleszins een bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van de problemen. Sommige van deze chemische stoffen spelen waarschijnlijk een belangrijke rol in de manier waarop iemand bijvoorbeeld pijn ervaart. Heel wat wetenschappers zijn van mening dat iemand met een depressie pijn op een andere manier ervaart dan gewone mensen.

Depressie is waarschijnlijk een combinatie van fysische en psychische factoren, wat onder andere blijkt uit het feit bij de behandeling van een depressie – via therapie, geneesmiddelen of een combinatie van de twee – ook de fysische symptomen van de depressie gaan verdwijnen. Daarom is het steeds belangrijk dat u bij een bezoek aan de dokter duidelijk verwijst naar de fysische symptomen die met een depressie verband kunnen houden.

Syndicatie