Elektrische golven kunnen indicatie geven over gebruik antidepressiva

Elektrische golven kunnen indicatie geven over gebruik antidepressiva

CNS Response Inc heeft nieuwe test ontwikkeld voor het toewijzen van de geneesmiddelen die depressies bestrijden

CNS Response Chief Executive Officer George Carpenter is recent in het nieuws gekomen dankzij het nieuwe systeem om via het meten van de hersenactiviteiten de juiste geneesmiddelen toe te dienen aan patiënten die aan een depressie lijden. Het belang van deze uitvinding mag niet worden onderschat, want maar al te vaak krijgen patiënten die depressief zijn het verkeerde medicijn toegediend.

De situatie kan soms verontrustende proporties aannemen. Mark Schiller, een bekende psychiater in San Francisco, stelt dat hij patiënten heeft gezien die al tientallen geneesmiddelen hebben geprobeerd om een depressie te bestrijden, tot dusver echter telkens zonder zichtbaar resultaat. Daarom is het volgens Schiller belangrijk om een manier te vinden om de juiste medicijnen op het juiste moment toe te dienen.

Er wordt momenteel via verschillende kanalen gewerkt aan zo’n methode, zonder dat er tot dusver een definitief en voor 100% betrouwbaar systeem werd ontwikkeld. Bedrijven als CNS Response werken echter naarstig verder aan het ontwikkelen van zo’n systeem en hun inspanningen zullen vroeg of laat resultaten gaan afwerpen.

Elektrische golven kunnen een indicatie geven over het gebruik van antidepressiva, zo blijkt uit recent medisch onderzoek. CNS Response Inc heeft een nieuwe test ontwikkeld voor het toewijzen van de geneesmiddelen die depressies bestrijden precies op basis van deze golven.

Het systeem werd als een soort dating service, waarbij in plaats van persoonlijkheden de elektrische activiteit van de hersenen wordt gemeten. Uitgangspunt daarbij is dat mensen met dezelfde hersenactiviteiten op dezelfde manier reageren op het toedienen van een medicijn dat de depressie moeten bestrijden. Ongetwijfeld moet dit bij extrapolatie ook gelden voor nieuwe patiënten.

Syndicatie