Wat zijn de tekenen van depressie?

Heel wat mensen voelen zich ooit wel eens "down" of neerslachtig. Dit gevoel is eigen aan het leven. Iedereen heeft wel eens een mindere dag.
 
Maar wanneer gevoelens van intense neerslachtigheid - zoals hulpeloosheid, hopeloosheid, ... - meerdere dagen tot weken aanhouden en normaal functioneren beletten, dan kan er iets meer aan de hand zijn. Depressie kan hier de kop opsteken.
 
In de medische wereld spreekt men van een depressie indien de patiënt tenminste 5 van de volgende 9 symptomen vertoont:
  1. een neerslachtig gevoel gedurende het grootste deel van de dag, voornamelijk in de morgen.
  2. vermoeidheid, lusteloosheid of schuldgevoel bijna iedere dag.
  3. minderwaardigheidsgevoelens 
  4. concentratiestoornissen en onbeslistheid
  5. slapeloosheid of oververmoeidheid, men slaapt de ganse dag.
  6. verminderde interesse in nagenoeg alle activiteiten van de dag.
  7. denken aan de dood of aan zelfmoord
  8. een gevoel van rusteloosheid
  9. belangrijk gewichtsverlies van meer dan 5% van het lichaamsgewicht.
 
Om echt van een depressie te spreken, gaat men ervan uit dat deze tekenen iedere dag aanwezig moeten zijn en dit gedurende minstens 2 weken.
 
Deze gevoelens mogen niet het gevolg zijn van de inname van bepaalde medicijnen. Indien deze symptomen voorkomen binnen de 2 maanden na het verlies van een dierbare (overlijden, scheiding, ...) wordt dit niet als een depressie beschouwd.
 

 

Syndicatie