Depressie: wat is waar en wat is niet waar wat betreft het gebruik van antidepressiva?

Depressie: wat is waar en wat is niet waar wat betreft het gebruik van antidepressiva?

Veel mensen durven geen antidepressiva te slikken: terecht of niet?

Het voorschrijven van antidepressiva is de gewone gang van zaken wanneer iemand aan een depressie lijdt. Veel mensen durven echter geen antidepressiva te slikken, dit vanwege vermeende neveneffecten. Wat is waar en wat is niet waar wat betreft het gebruik van antidepressiva? Er zijn de feiten rond deze categorie van medicijnen, die echter door ook heel wat mythes omringd worden.

Feit is in ieder geval dat antidepressiva werken. Zes mensen op tien die antidepressiva gebruiken, voelen zich na een tijdje beter. Dat is zelfs het geval bij het eerste antidepressivum dat wordt gebruikt. Werkt het eerste niet, dan kan een tweede of zelfs een derde geprobeerd worden. Uiteindelijk wordt er in bijna alle gevallen toch een middel gevonden dat helpt. Voor de meeste mensen zijn antidepressiva dus een zegen, de symptomen van deze aandoening worden er goed door opgevangen.

Veel mensen durven echter geen antidepressiva te nemen vanwege de vrees voor al dan niet vermeende neveneffecten. Wat zijn de belangrijkste angstfactoren met betrekking tot antidepressiva?

Sommige mensen vrezen dat antidepressiva problemen doen vergeten in plaats van ze te helpen oplossen. Die perceptie is fout, want antidepressiva maken het wel degelijk makkelijker om met problemen om te gaan.

Een ander misverstand is dat antidepressiva de persoonlijkheid wijzigen of iemand in een zombie veranderen. Mits correct gebruik, is daar zeker geen sprake van. Integendeel zelfs, antidepressiva helpen u weer uzelf te worden. In sommige zeldzame gevallen krijgen mensen die antidepressiva nemen af te rekenen met apathie of verlies van emoties. Overstappen naar een ander antidepressivum kan soelaas brengen.

Doen antidepressiva uw gewicht toenemen? Niet noodzakelijk. Alle medicijnen hebben neveneffecten en hetzelfde geldt voor antidepressiva. Gewichtstoename kan één van die neveneffecten zijn. Sommige antidepressiva doen het gewicht inderdaad toenemen, andere antidepressiva liggen echter aan de basis van gewichtsverlies. Spreek met de dokter over eventuele problemen.

Een volkswijsheid wil dat antidepressiva verslavend werken en dat wie er eens begint ze voor de rest van zijn leven moet nemen. De meeste mensen moeten echter antidepressiva voor een beperkte periode slikken, zeker niet voor de rest van hun leven. Wanneer de depressie onder controle is, kan gestopt worden met het voorschrijven van antidepressiva. Plots stoppen met antidepressiva moet echter afgeraden worden, het kan hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.

Ook over de band tussen antidepressiva en een normaal sexleven bestaan heel wat problemen. Het is inderdaad zo dat antidepressiva het sexueel functioneren kunnen beïnvloeden. Het probleem is eerder het niet meer kunnen bereiken van een orgasme dan een gebrek aan sexuele driften. Dat is dan echter wel het gevolg van de depressie zelf en niet van de antidepressiva.

Daarnaast horen we vaak iemand zeggen dat iemand die antidepressiva neemt een zwak iemand is. Dat is dus zeker niet het geval, het nemen van antidepressiva moet eerder worden beschouwd als een signaal van goed zorg dragen voor zichzelf.

Vaak horen we ook zeggen dat antidepressiva de kansen op zelfmoord doen toenemen. Uit verschillende studies blijkt dat dit inderdaad het geval kan zijn, maar in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht blijkt dit risico eerder klein te zijn. Wie antidepressiva neemt en met zelfmoordgedachten rondloopt, moet niet aarzelen en onmiddellijk een dokter raadplegen.

Syndicatie