Vrouwen hebben twee keer meer kans om depressief te worden dan mannen

Vrouwen hebben twee keer meer kans om depressief te worden dan mannen

Ook positieve wijzigingen in iemands leven kunnen een depressie veroorzaken

De oorzaak van een depressie moet waarschijnlijk in een combinatie van factoren gezocht worden. Uiteraard kunnen externe gebeurtenissen een rol spelen, waarbij we onder andere denken aan echtscheidingen, verlies van baan enzovoort. De man of vrouw in kwestie ondergaat een soort shock, met alle gevolgen van dien. Vaak vormt zo’n externe gebeurtenis inderdaad de katalysator voor een depressie.

Maar ook positieve veranderingen in iemands leven kunnen een depressie veroorzaken. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een trouwfeest of aan een huwelijk. Iemand die in zo’n nieuwe situatie belandt, vreest dat hij of zij niet aan de verwachtingen gaat kunnen voldoen, met alle gevolgen vandien.

Vrouwen hebben twee keer meer kans om depressief te worden dan mannen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het is een vaststelling, waar echter geen voor de hand liggende reden kan worden aangegeven. Mogelijk spelen hormonale factoren een rol. Die hormonen grijpen dieper in in het leven van de vrouw in vergelijking met dat van de man. Zekerheid hieromtrent hebben we op dit moment nog niet, verder wetenschappelijk onderzoek blijft noodzakelijk.

Syndicatie