Waarom gaan mensen met een depressie vaak aan esoterie doen?

Waarom gaan mensen met een depressie vaak aan esoterie doen?

Een depressie kan de nood aan een reddingsboei doen toenemen

Het is een welbekend fenomeen: sommige mannen of vrouwen die een depressie doorgemaakt hebben, gaan hun toevlucht zoeken tot allerlei (semi-religieuze) allerlei esoterische richtingen. Vaak is dat een cocktail van een aantal denkrichtingen in de esoterie, denkrichtingen die gemeen hebben dat ze geen van alleen een wetenschappelijke basis hebben.

Waarom gaan mensen met een depressie vaak naar esoterie grijpen? Op deze vraag kan een vrij makkelijk antwoord worden geformuleerd. Een depressie kan de nood aan een reddingsboei doen toenemen. Dikwijls wordt de eerste de beste reddingsboei gegrepen die langs gedreven komt. Die boei kan bijvoorbeeld sjamanisme zijn, of hekserij, voetreflexmassage enzovoort. In veel gevallen stuit die vlucht naar onwetenschappelijke denkrichtingen op heel wat sceptisme in de directe omgeving.

Is de interesse voor esoterie schadelijk? Op deze vraag past een genuanceerd antwoord. In de meeste gevallen is ze niet schadelijk, maar ze kan wel uitgroeien tot een obsessie. In dat geval is er wel een risico aan verbonden, zodat waakzaamheid geboden blijft. In het ergste geval zal therapie door een gespecialiseerd hulpverlener soelaas kunnen brengen.

Syndicatie