Nieuw medicijn voor de bestrijding van schizofrenie en manisch-depressiviteit

Nieuw medicijn voor de bestrijding van schizofrenie en manisch-depressiviteit

Saphris krijgt toestemming voor commercialisering in de Verenigde Staten voor de bestrijding van schizofrenie en manisch-depressiviteit

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft toestemming gegeven voor de commercialisatie van een nieuw medicijn voor de bestrijding van schizofrenie en manisch-depressiviteit. Het betreft het geneesmiddel Saphris, bestemd voor de behandeling van volwassenen die aan schizofrenie of manisch-depressiviteit lijden.

Thomas Laughren, directeur van de divisie psychiatrische producten in de FDA's Center for Drug, merkte op dat mentale aandoeningen zoals schizofrenie en manisch-depressiviteit een zware belasting kunnen vormen voor zowel patiënten als voor hun omgeving. Beide aandoeningen moeten levenslang behandeld worden, zodat nieuwe geneesmiddelen die helpen bij de bestrijding van schizofrenie en manisch-depressiviteit meer dan welkom zijn.

Bekende symptomen van schizofrenie zijn onder andere het horen van stemmen of het zien van dingen die er niet zijn, het hebben van waanideeën (zoals bijvoorbeeld het vaak voorkomend idee dat anderen de gedachten van de patiënt controleren of iemand kwaad willen aandoen), het ontwikkelen van een abnormaal hoge vorm van achterdocht of paranoïa.

Manisch-depressiviteit is anderzijds een chronische, ernstige en recurrente psychische aandoening, waarbij periodes van depressiviteit afgewisseld worden met periodes van verhoogde activiteit. In zijn manische periodes lijkt de patiënt wel onvermoeibaar. Hij praat snel, zijn gedachten razen door zijn hoofd, zijn gedrag is impulsief en de behoefte naar slaap staat op een laag pitje.

Saprhris, het nieuwe medicijn voor de bestrijding van schizofrenie en manisch-depressiviteit, wordt in de vorm van tabletten toegediend en mag worden gerekend tot de nieuwe generatie van antipsychotica. De goedkeuring van de FDA kwam er nadat uit testen was gebleken dat het geneesmiddel beduidend betere resultaten opleverde dan patiënten die met een placebo werden behandeld. Zowel in het geval van schizofrenie als van manisch-depressiviteit werden bij de proefpersonen uitstekende resultaten behaald.

Bij toedienen van het geneesmiddel voor patiënten met zowel schizofrenie als manisch-depressiviteit werden bepaalde neveneffecten vastgesteld. In het geval van schizofrenie-patiënten die met Saphris werden behandeld waren een verhoogde zenuwachtigheid (met een neiging tot voortdurend in beweging te zijn) en het wegvallen van emoties de belangrijkste neveneffecten. Daarnaast vertraagt de sensitiviteit rond de mond, kan de patiënt een droog gevoel in de mond krijgen enzovoort.

In het geval van manisch-depressiviteit traden als neveneffecten onder andere een droge mond, duizeligheid, bewegingsstoornissen, toename van het gewicht enzovoort als neveneffecten op. De FDA beklemtoonde echter dat deze neveneffecten niet opwegen tegen de positieve effecten die in de strijd tegen schizofrenie en manisch-depressiviteit worden gerealiseerd. Van het nieuwe medicijn wordt dan ook veel verwacht. Na de goedkeuring voor de Amerikaanse markt lijkt het slechts een kwestie van tijd te worden alvorens het medicijn ook in Europa zal goedgekeurd worden.

Syndicatie