Zijn er gevaren verbonden aan het gebruik van antidepressiva?

Zijn er gevaren verbonden aan het gebruik van antidepressiva?

Rondom het gebruik van antidepressiva bestaan er heel wat misverstanden

Medicatie maakt onvermijdelijk deel uit van een behandeling tegen een depressie. Bovendien staat hun succes buiten kijf, maar liefst 60% van de mensen die antidepressiva nemen, voelen zich al beter vanaf het eerste medicijn dat ze nemen. De meeste mensen die lijden aan een depressie vinden vrij snel een geneesmiddel dan hun problemen helpt oplossen, van welke aard die ook mogen zijn.  

Er is echter een categorie mensen die uit angst afstand nemen van antidepressiva, dit vanwege een aantal misverstanden die de ronde doen. De vrees voor antidepressiva zit vaak zelfs heel diep ingebakken, zo blijkt. De meeste misverstanden rond antidepressiva kunnen op een eenvoudige manier weerlegd worden.

Eén van die misverstanden die de ronde doen is dat antidepressiva problemen niet oplossen, maar ze (tijdelijk) doen verdwijnen. Dat is dus niet zo, antidepressiva doen problemen niet vergeten maar zorgen er voor dat ze makkelijker aangepakt kunnen worden. Depressief zijn kan de perceptie van problemen wijzigen, terwijl iemand die depressief is bovendien de energie mist om problemen aan te pakken. Veel therapeuten kunnen er over meespreken: patiënten die antidepressiva nemen kunnen problemen makkelijker de baas.

Een tweede misverstand is dat antidepressiva automatisch leiden tot gewichtsstoename. Zoals alle geneesmiddelen zijn er neveneffecten verbonden aan het gebruik van antidepressiva en gewichtsverlies kan er daar inderdaad één van zijn. Het is echter niet zo dat antidepressiva automatisch tot gewichtstoename leiden. Sommige antidepressiva hebben meer invloed op het gewicht dan andere, maar de effecten verschillen ook van persoon tot persoon. Meer zelfs: sommige antidepressiva doen gewicht verliezen in plaats van toenemen.

Een wijdverbreid misverstand is dat het gebruik van antidepressiva als een signaal van zwakte geïnterpreteerd moet worden. Zoals andere ziekten of aandoeningen – bijvoorbeeld diabetes of hoge cholesterol – reageert depressie zeer vaak op het gebruik van antidepressiva. Wanneer de depressie iemand belet om normaal te functioneren, is het laten voorschrijven van antidepressiva zeker geen teken van zwakte.

Syndicatie