Wat zijn de oorzaken van een depressie?

Wat zijn de oorzaken van een depressie?

 

Verschillende factoren kunnen depressie veroorzaken, definitieve antwoorden zijn nog niet gevonden

 

Veel mensen denken dat het altijd anderen overkomt en dat zijzelf geen risico lopen. Tot op zekere dag de diagnose wordt gesteld dat ze aan een depressie lijden. Vanzelfsprekend moet een onderscheid worden gemaakt tussen een paar dagen van bedrukte stemmingen, die vaak een aanwijsbare oorzaak hebben. Een depressie is heel iets anders. Het overkomt iemand plots en die iemand voelt zich in een diep gat wegzinken. De wetenschap zoekt al jarenlang naar de factoren die een depressie veroorzaken, maar hebben nog geen definitieve antwoorden gevonden. Waarschijnlijk is er een combinatie van factoren in het spel. Chemische stoffen kunnen de depressie veroorzaken, maar mogelijk wordt die vervolgens door psychologische factoren aangevuld of versterkt.

 

Wereldwijd wordt op tal van plaatsen onderzoek naar de oorzaken van depressies verricht. Er zijn duidelijke indicaties die er op kunnen wijzen dat er verschillende oorzaken in het spel zijn. Vaak zijn die een combinatie van biologische en psychologische factoren, met als katalysator stressvolle of traumatische gebeurtenissen. Dat hoeven geen grote drama’s te zijn, ook op het eerste gezicht kleine factoren kunnen grote gevolgen hebben.

 

Biologisch zijn er alleszins factoren die een rol spelen bij het veroorzaken van een depressie. Meer dan waarschijnlijk worden depressies vaak veroorzaakt door een onevenwicht van bepaalde chemicaliën in de hersenen. Deze chemische stoffen worden neurotransmitters genoemd. Het is precies op deze neurotransmitters dat antidepressiva inspelen, zij proberen de balans van de neurotransmitters in de hersenen opnieuw te herstellen. Dat lukt vaak, maar in sommige gevallen kan het wel even duren alvorens de antidepressiva succes hebben.

 

Bij het opduiken van depressies is er vaak ook sprake van genetische aanleg. Wanneer er regelmatig depressieve mensen in een familie voorkomen, lopen ook andere familieleden het gevaar om in een depressieve toestand weg te zakken.

 

Ook de algemene gezondheidssituatie kan een rol in het verhaal spelen. Een ernstige ziekte kan de kansen op een depressie sterk doen toenemen. Onderzoek wees uit dat iemand met een hartaanval 65% meer kans heeft om een depressie te krijgen. Ook kanker en andere ernstige ziekten kunnen het depressiegevaar doen toenemen.

 

Geslacht is een andere factor die in de gaten moet worden gehouden. Vrouwen lopen ongeveer tweemaal zoveel kans op een depressie als mannen. Naar de reden waarom hebben we het gissen. Mogelijk spelen de hormonale veranderingen die vrouwen in de verschillende fasen van hun leven doormaken een rol.

 

Dan is er de factor psychologie. Research heeft aangetoond dat mensen met een pessimistische ingesteldheid meer kans lopen om depressief te worden. Dat wil echter niet zeggen dat een portie optimisme automatisch een depressie helpt oplopen.

 

Stressvolle gebeurtenissen spelen duidelijk een rol. Veel mensen worden depressief in moeilijke tijden, zoals bijvoorbeeld bij het overlijden van een vriend of familielid of bij het vaststellen van een (ernstige) ziekte. Ook een scheiding of een andere dramatische gebeurtenis kan de katalysator worden.

 

Over de rol van geneesmiddelen bestaat nog geen duidelijkheid, mogelijk kunnen sommige medicijnen een depressie (helpen) veroorzaken. Alcohol en drugs kunnen de situatie doen verslechteren.

 

Belangrijk is om geen schuldgevoelens te koesteren. Het hebben van een depressie is niet uw schuld, blameer uzelf dus niet. Het heeft ook niets te maken met uw karakter, het is simpelweg een ziekte die iedereen kan treffen.

 

Syndicatie