Overdreven alcoholgebruik kan rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot depressies

Overdreven alcoholgebruik kan rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot depressies

Zware drinkers krijgen problemen die op hun beurt tot een depressie kunnen leiden

Over het verband tussen alcohol en depressie is het laatste woord nog niet gevallen. Mogelijk is er een genetisch verband, waarbij de wetenschap steeds vaker kijkt naar variaties van het gen CHRM2. Dit gen is alleszins betrokken bij verschillende belangrijke hersenfuncties, waaronder geheugen en aandacht. Afwijkingen in dit gen kunnen aanleiding geven tot alcoholmisbruik, maar ook tot een depressie. Er bestaat dus mogelijk eeen genetische oorzaak voor depressies.

Overdreven alcoholgebruik kan echter zowel rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot depressies. De kans bestaat dat een zware drinker zich na een periode van zwaar drinken allerlei psychische problemen kan ondervinden. Paranoia is er daar eentje van, maar mogelijk kan overdreven alcoholgebruik ook rechtstreeks tot een depressie leiden. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog depressies die onrechtstreeks het gevolg zijn van drinken.

Zware drinkers krijgen problemen die op hun beurt tot een depressie kunnen leiden. Alcoholisten kunnen hun werk kwijtraken, met financiële problemen tot gevolg. Daarnaast kunnen ook relaties afspringen als gevolg van alcoholmisbruik. Het uiteindelijke gevolg kan een depressie zijn, die de betrokkene in een diepe crisis meesleurt. De band tussen alcoholmisbruik en depressie is dus sterker dan algemeen wordt aangenomen.

Syndicatie