Het stoppen met drinken van koffie kan iemand depressief maken

Het stoppen met drinken van koffie kan iemand depressief maken

Angst, vermoeidheid enzovoort kunnen het gevolg zijn van het plots stoppen met het drinken van koffie

Eén van de kenmerken van een drug is dat het plots stoppen met het innemen er van kan leiden tot afkickverschijnselen. Hetzelfde geldt trouwens voor sommige geneesmiddelen. Wie wil stoppen met deze medicatie, moet ze geleidelijk afbouwen. Alleen op die manier kan worden voorkomen dat er bepaalde vervelende verschijnselen opduiken die verbonden zijn aan het ontbreken van het genotsmiddel in kwestie.

In die zin kan koffie ook als een soort drug worden beschouwd. Het stoppen met drinken van koffie kan iemand depressief maken, wat als een afkickverschijnsel mag worden beschouwd. Angst, vermoeidheid enzovoort kunnen eveneens het gevolg zijn van het plots stoppen met het drinken van koffie. Tegen die achtergrond zou koffie inderdaad een soort min of meer schadelijke drug worden bestempeld.

Hoe schadelijk is dan het drinken van koffie? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Veel mensen kunnen gewoonweg niet meer zonder hun bakje troost, ze functioneren minder goed wanneer ze niet regelmatig een kop koffie kunnen drinken. In de wereld van vandaag is koffie drinken bovendien een zeer aanvaarde gewoonte, niemand zal zich vragen stellen wanneer iemand regelmatig zijn portie cafeïne tot zich neemt.

Het is echter precies om die cafeïne waar alles om draait, want de wetenschap is er niet helemaal zeker van dat deze stof absouut onschadelijk is. Bovendien moeten er ook vraagtekens worden geplaats bij de reden waarom iemand koffie drinkt. Wie dat drinkt om wakker te blijven of om beter te presteren op het werk, kan toch beter zijn leefgewoonten eens grondig analyseren. Een verslaafdheid aan koffie, in welke mate dan ook, kan er op wijzen dat het gevoerde leven allesbehalve gezond mag worden genoemd.

Syndicatie