Ben ik mee verantwoordelijk voor mijn depressie?

Ben ik mee verantwoordelijk voor mijn depressie?

Sommige mensen weten waarom ze een depressie hebben, anderen weten dat niet

Een depressie kan allerlei gevoelens losweken, waaronder ook schuldgevoelens. Vaak gaan die gepaard met het gevoel mislukt te zijn in het leven, onder andere als gevolg van wat als persoonlijke falingen wordt ervaren. Daarbij moet onder andere worden gedacht aan het afspringen van relaties, aan het verliezen van een job enzovoort.

Ben ik mee verantwoordelijk voor mijn depressie?, is een vraag die vaak aan dokters wordt gesteld. Iemand met een depressie gaat nogal eens proberen om de verantwoordelijkheid voor de aandoening in de eigen schoenen te schuiven. Dat is een foutief denkproces, want uiteindelijk is een depressie niemands verantwoordelijkheid, zo overkomt u gewoonweg.

Blijft dan de vraag naar de reden waarom iemand depressief wordt. Sommige mensen weten waarom ze een depressie hebben, anderen weten dat niet. Belangrijk om te beseffen is dat de aandoening niets maar dan ook niets met uzelf of met uw karakter te maken heeft. Afhankelijk van de oorzaak zijn er veel manieren waarop een depressie kan worden behandeld. Die positieve boodschap moet hoop geven aan al wie met de zo gevreesde dip te maken krijgt!

Syndicatie