Depressie en pijn gaan vaak samen

Depressie en pijn gaan vaak samen

Antidepressiva kunnen pijn soms helpen verlichten, pijnstillers kunnen depressie makkelijker te dragen maken

Een depressie kan verschillende vormen aannemen, in zoverre dat zelfs mag worden gesteld dat ze verschilt van geval tot geval. Geen enkel geval van depressie zal zodoende hetzelfde zijn. Dat betekent dat depressies ook telkens individueel moeten worden bekeken, het heeft weinig zin om alle gevallen over dezelfde kam te scheren. Daar moet dus ook bij de behandeling rekening mee worden gehouden.

Ook wat fysische symptomen kunnen er heel wat verschillen opduiken, afhankelijk van geval tot geval. Een veelgehoorde klacht is dat mensen met een depressie ook fysieke pijn voelen. Depressie en pijn gaan inderdaad vaak samen, zonder dat tussen beiden een oorzakelijk verband kan worden gelegd. Bovendien va            lt moeilijk uit te maken wat er het eerst was: de depressie of de pijn.

Er blijkt echter een zekere wisselwerking tussen beiden te bestaan en dat heeft ook gevolgen voor de medicatie die moet worden voorgeschreven. Antidepressiva kunnen pijn soms helpen verlichten, pijnstillers kunnen depressie makkelijker te dragen maken. Wat therapie betreft: sommige vormen van therapie – cognitatieve therapie bijvoorbeeld – helpen u beter om te gaan met pijn. Succes kan in deze materie echter niet gegarandeerd worden.

Syndicatie