Trauma's en stress kunnen risico's op manisch depressiviteit of bipolaire stoornis vergroten

Trauma's en stress kunnen risico's op manisch depressiviteit of bipolaire stoornis vergroten

Wetenschap probeert meer greep te krijgen op aandoening die bekend staat als manisch depressiviteit of bipolaire stoornis

We praten over manisch depressiviteit of bipolaire stoornis wanneer in iemands leven zich fasen van grote manische activiteiten afwisselen met diepe depressies. In die manische fasen kan de man of vrouw in kwestie grote activiteiten ontplooien, zoals bijvoorbeeld het oprichten van bedrijven of het opstarten van grote initiatieven. Vaak zijn die activiteiten tot mislukken gedoemd.

De keerzijde van de medailles zijn het wegzakken in een diep dal, met op het eerste gezicht geen straaltje hoop om daar uit te raken. Iemand die lijdt aan manisch depressiviteit of bipolaire stoornis kan wekenlang in een zetel zitten of in bed liggen zonder een spoor van activiteit te ontwikkelen. Beide fases van de aandoening staan dus lijnrecht in contrast tegenover elkaar.

Over de mogelijke oorzaken van manisch depressiviteit of bipolaire stoornis zijn al ganse boeken volgeschreven. Regelmatig duikt er een nieuwe theorie op van een expert terzake, theorie die vervolgens door andere experts wat betreft manisch depressiviteit of bipolaire stoornis weer de grond in wordt geboord. De echte oorzaken zijn echter nog steeds niet herhaald.

De overtuiging wint echter veld dat manisch depressiviteit of bipolaire stoornis veroorzaakt wordt door een combinatie van factoren. Die factoren zijn op de eerste plaats genetisch van aard, maar worden aangevuld door een waaier van andere (soms minder voor de hand liggende) elementen. Op het totaalbeeld hebben we echter nog steeds te weinig zicht om verregaande conclusies met betrekking tot manisch depressiviteit of bipolaire stoornis te krijgen. Toch raken er steeds meer stukjes van de puzzel ingevuld.

Zo blijkt vaak dat mensen met manisch depressiviteit of bipolaire stoornis geconfronteerd worden na een ingrijpende gebeurtenis in hun leven, die ofwel een trauma heeft veroorzaakt ofwel heel veel stress met zich heeft meegebracht. Welke stressfactoren kunnen aan de basis liggen van manisch depressiviteit of bipolaire stoornis? Deze kunnen zeer gevarieerd zijn, vertrekkende van een nieuwe job, het verliezen van een andere job, naar de universiteit vertrekken, ruzie in de familie, huwelijk, een sterfgeval in de familie enzovoort. Waarom dit soort gebeurtenissen aanleiding kan geven tot manisch depressiviteit of bipolaire stoornis is nog steeds voorwerp van onderzoek.

Syndicatie