Kan een depressie fysieke wijzigingen in mijn lichaam veroorzaken?

Kan een depressie fysieke wijzigingen in mijn lichaam veroorzaken?

Een depressie zit in de meeste gevallen niet alleen in het hoofd

Rondom depressies bestaan er nog steeds heel wat misverstanden. Een bekende dooddoener is die ‘laat u toch niet zo gaan, hou het hoofd recht’. Dat is makkelijk gezegd, maar niet zo makkelijk gedaan. Maar hierbij mogen we niet over het hoofd zien dat de ene depressie de andere niet is. De symptomen van een depressie zijn niet altijd dezelfde, zeker niet wat de fysieke aspecten ervan betreft.

Kan een depressie fysieke wijzigingen in mijn lichaam veroorzaken?, wordt ons vaak gevraagd. Het antwoord op deze vraag is een volmondig ‘ja’. Op de eerste plaats zullen veel mensen die met een depressie worden geconfronteerd slaapproblemen ondervinden. Ze hebben vaak moeite om in te slapen, of worden gewoon veel te vroeg weer wakker. Het omgekeerde is ook waar: de klok rond slapen is niet zeldzaam bij mensen die depressief zijn.

Een depressie zit in de meeste gevallen niet alleen in het hoofd, ze zal ook fysieke gevolgen hebben. Daarbij denken we bijvoorbeeld ook aan het wegvallen van de eetlust. Toch is de grens tussen psychische en fysieke gevolgen vaak erg smal, het onderscheid is dikwijls moeilijk te maken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de hoofdpijn die veel mensen met een depressie ondervinden. Oorzaak en gevolg zijn hier dikwijls moeilijk van elkaar te onderscheiden.

Syndicatie