Risico’s op hartproblemen bij lopen marathon of halve marathon niet overschatten

Risico’s op hartproblemen bij lopen marathon of halve marathon niet overschatten

Andere zware krachtinspanningen brengen ook risico’s op hartstilstand met zich mee

Is het doen van zware fysieke inspanningen zoals het lopen van marathons of halve marathons vanuit medisch standpunt verantwoord? Sommigen zeggen van niet en zij baseren zich daarvoor op verschillende ongevallen die tijdens dergelijke sportevenementen zijn gebeurd. Het is niet bepaald zeldzaam dat een (gelegenheids)atleet een dergelijke manifestatie niet overleeft.

Uiteraard mag u zich niet door een algemene hysterie laten meeslepen. Het is onmiskenbaar zo dat regelmatig deelnemers tijdens een sportmanifestatie overlijden als gevolg van een zware inspanning, maar procentueel gezien gaat het om een verwaarloosbaar aantal gevallen. Overigens gebeurt het ook regelmatig dat tijdens een voetbalwedstrijd een speler overlijdt als gevolg van hartproblemen.

Hartproblemen, daarmee is het hoge woord gevallen. In de meeste gevallen betreft het mensen die voordien al hartproblemen hadden, zij het dat die niet altijd op voorhand vastgesteld waren. Een zwak hart blijft altijd een risico, of er nu al dan niet zware inspanningen worden geleverd. Hou daarom het hoofd koel en laat u niet vanwege mogelijke hartproblemen afschrikken om sportieve inspanningen te rekenen.

De risico’s op hartproblemen bij het lopen van een marathon of halve marathon hoeft u dus niet te overschatten. Dat blijkt ook uit een artikel dat recent is verschenen in het New England Journal of Medicine, waarbij de medische gegevens uit een aantal databases, zoekrobotten, lokale kranten en websites voor joggers werden verzameld. De cijfers in verband met overlijdens als gevolg van een hartstilstand waren verrassend laag.

Uit de gegevens van 11 miljoen deelnemers aan marathons of halve marathons bleek dat er maar 59 deelnemers als gevolg van een hartstilstand overleden. Het risico van het deelnemen aan een loopwedstrijd over grote afstand moeten dus niet worden overschat, andere zware krachtinspanningen brengen eveneens risico’s op een hartstilstand met zich mee.