Alcohol kan risico's op hartziekten verkleinen, effect wordt groter naarmate meer wordt gedronken

Risico's op hart- en vaatziekten nemen bij vrouwen anderzijds toe als gevolg van alcoholgebruik

Alcoholgebruik kan de risico's op hartziekten reduceren, het effect van het drinken wordt zelfs groter naarmate er meer wordt gedronken. Dat blijkt uit een onderzoek dat in Spanje werd uitgevoerd. De uitslagen van het onderzoek klinken ongeloofwaardig, maar blijken niettemin tot te kloppen. De risico's op hart- en vaatziekten nemen bij vrouwen anderzijds toe als gevolg van alcoholgebruik.  

Alcohol wordt steevast geïdentificeerd met een heel wat sociale aandoeningen, zoals leverziektes en wangedrag. Heel veel huwelijken lopen spaak als gevolg van alcoholgebruik. Daarom zal het des te vreemder in de oren klinken dat alcoholgebruik de risico's op hart- en vaatziekten doet afnemen. Nog vreemder: hoe meer een man drinkt, hoe kleiner de risico's. De studie werd in Spanje afgenomen, de uitslagen er van verschenen in het blad Heart.

De studie werd afgenomen bij 41.000 volwassenen, zodat de doelgroep alleszins groot genoeg was. Larraitz Arriola, onderzoeker voor het Public Health Department of Gipuzkoa in San Sebastian, stelde vast dat het niet uitmaakte welke vorm van alcohol er gedronken werden. Bier, wijn of gedistilleerd, het maakt met andere woorden niet uit. Uiteindelijk bevestigde deze studie eerdere onderzoeken, waarvan eentje gedaan door Japanse wetenschappers dat in 2008 in het tijdschrift Stroke van de American Heart Association verscheen.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 15.500 mannen en 26.000 vrouwen in de leeftijd van 29 tot 69. De gezondheidssituatie van deze doelgroep werd gedurende 10 jaar opgevolgd. Bleek dat mannen die matig, zwaar of zelfs zwaar dronken minder risico's liepen op hart- en vaatziekten. Zelfs bij mannen die vroeger zwaar hadden gedronken, daalde het risico met 10%.

Matige drinkers, zeg maar 0 tot 5 gram alcohol per dag, zag de risico's op hart- en vaatziekten met 35% slinken. Matig alcoholgebruik - 5 tot 30 gram - was goed voor een reductie met 54%, terwijl zware drinkers en zeer zware drinkers - tussen 30 en 90 gram per dag en meer - hun kansen op hart- en vaatziekten met de helft zagen slinken.

Spanje staat wereldwijd zesde gerangschikt wat alcoholgebruik per capita betreft en is één van de landen met de laagste sterftegraad als gevolg van hart- en vaatziekten. Opvallend is wel dat de uitslagen qua alcoholgebruik bij vrouwen helemaal anders liggen. Mogelijk is er een verband met het feit dat vrouwen minder gevoelig zijn voor hart- en vaatziekten. Vrouwen ervaren alcoholgebruik blijkbaar anders en de vrouwelijke hormonen vormen blijkbaar sowieso een beschermingsgraad tegen hart- en vaatziekten.

Syndicatie