Welke zijn de meest voorkomende oorzaken van depressies?

Welke zijn de meest voorkomende oorzaken van depressies?

Depressies kunnen verschillende oorzaken hebben, ook een combinatie van meerdere factoren is mogelijk

De wetenschap heeft in de afgelopen jaren veel geleerd over de pathologie die gepaard gaat met depressies. In het verleden werd iemand met een depressie maar al te vaak voorgehouden dat hij of zij het ‘hoofd maar moest rechthouden’. Goed bedoelde raad, die zijn doel echter volledig voorbijgaat. Een depressie is een psychische aandoening die steeds meer mensen treft en die op de juiste manier moet aangepakt worden.

Over de oorzaken die aan de basis van depressies liggen, is de medische wetenschap het (nog) niet eens. Meest algemeen wordt nu aanvaard dat aan de basis van depressies verschillende oorzaken liggen. Vaak wordt verwezen naar een biologische oorzaak in combinatie met een psychische. In de praktijk blijkt echter moeilijk uit te maken welke van de twee het eerst was. Of met andere woorden: ook hier duikt het verhaal van de kip en het ei op.

De mening wint dus veld dat depressies meer dan één oorzaak hebben. De combinatie van het biologische met het psychische is alvast een stap in de goede richting, maar daarmee is nog niet gezegd hoe het proces in gang wordt gezet. Mogelijk spelen daar stressfactoren een rol, bijvoorbeeld in de vorm van de beleving van een traumatische gebeurtenis.

Om even dieper in te gaan op de verschillende oorzaken die aan de basis van een depressie kunnen liggen. De biologische kant van de zaak lijkt het makkelijkst aan te pakken. Waarschijnlijk gaat om een onevenwicht van bepaalde chemicaliën in de hersenen. Deze chemicaliën worden neurotransmitters genoemd. Via antidepressiva wordt geprobeerd om het verstoorde evenwicht weer te herstellen. Dat lukt niet altijd even vlot omdat de juiste samenstelling en verhouding van de betrokken neurotransmitters niet nauwkeurig bekend is. De wetenschap werkt echter naarstig verder aan het zoeken naar een oplossing voor dit probleem.

We zouden bijna vergeten dat er ook een genetische component in het spel kan zijn. Bij sommige families komt depressiviteit meer voor dan bij andere. Wie veel mensen met depressies in de familie heeft, loopt dus meer kans om zelf ook het slachtoffer te worden.

Externe oorzaken mogen evenmin over het hoofd worden gezien. Iemand die een hartaanval of een andere zware ziekte heeft gehad, loopt 65% meer risico om depressief te worden. Dit percentage werd aan de hand van een studie vastgesteld. Bovendien strekt het risico zich verder uit dan alleen maar degene die de ziekte opliep. Ook de partner en de naaste familieleden lopen het risico om met een depressie te worden geconfronteerd. Extra waakzaamheid is daarom geboden wanneer iemand in de familie iets ernstigs aan de hand krijgt.

We mogen ook niet vergeten dat geslacht eveneens een rol kan spelen. Vrouwen lopen tweemaal zoveel kans op depressies als mannen. Mogelijk spelen hier hormonale factoren een rol.

De psychologische factor mag evenmin worden onderschat. Zwartkijkers zijn veel kwetsbaarder voor depressies dan mensen die optimistisch door het leven gaan. Het beleven van moeilijke tijden kan iemand kwetsbaarder maken voor een depressie. Alcohol is een factor die depressies vaak nog helpt verergeren. Kortom: depressies zijn het gevolg van een combinatie van factoren, maar op de juiste mix hebben we nog altijd geen zicht.

Syndicatie