Problemen met de maag kunnen gevolg van depressie zijn

Problemen met de maag kunnen gevolg van depressie zijn

Het houden van een dagboek over maagproblemen kan een indicatie geven

Vaak zijn problemen met de maag het symptoom dat er iets meer aan de hand is. Problemen met de spijsvertering, pijn aan de maag en veranderingen in de eetlust kunnen door veel dingen veroorzaakt worden. Iemand kan bijvoorbeeld iets verkeers hebben gegeten, maar de oorzaken kunnen ook dieper liggen en veel ingrijpender zijn. Maagproblemen kunnen bijvoorbeeld het gevolg van een depressie zijn, maar ook van maagzweren, problemen met de galblaas enzovoort. In feite zijn de mogelijke oorzaken te veel om op te noemen.

Uiteraard is ook maagkanker een mogelijkheid. Maar dikwijls moet het zo ver niet gezocht worden en liggen de problemen veel dichterbij. Problemen met de voeding - bijvoorbeeld 's avonds laat geen eten meer verteren - en/of een gebrek een beweging worden ook vaak aan maagproblemen gelinkt. De stressfactor mogen we evenmin over het hoofd zien, vaak zijn maagproblemen ook het gevolg van een te veel aan stress.

Uiteindelijk zijn er dus heel wat mogelijke oorzaken voor maagproblemen en vaak is niet mogelijk om meteen de juiste oorzaak aan te duiden. Het houden van een dagboek over maagproblemen kan daarom een indicatie geven. Hou nauwgezet wanneer de problemen zijn opgedoken, in welke vorm, wat u voordien had gegeten, wat de externe factoren waren enzovoort. Door de lectuur van het dagboek kan uw dokter zich een idee vormen van wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn. Vervolgens kan er aan een oplossing, in welke vorm dan ook, worden gewerkt.

Het probleem is dat heel wat mensen meteen aan maagkanker denken wanneer er maagproblemen opduiken. Dat hoeft echter niet altijd en niet noodzakelijk het geval te zijn, integendeel zelfs. Een typisch kenmerk van maagkanker is bijvoorbeeld een zwarte kleur in de stoelgang. In de meeste gevallen zal die zwarte kleur in de stoelgang ontbreken.

De factor depressie wordt even vaak onderschat als maagkanker wordt overschat. Als gevolg van een depressie kunnen spijsverteringsproblemen opduiken, inclusief verminderde eetlust, misselijkheid, constipatie en nog heel wat andere factoren. Ook andere psychische afwijkingen zoals angst, overdreven bezorgdheid enzovoort kan aanleiding geven tot maagproblemen. Bovendien kunnen mensen die depressief zijn te veel of juist te weinig eten. Dat kan allemaal leiden tot maagstoornissen, met de gekende gevolgen. Bij maagproblemen kan het in iedereen interessant zijn om de piste van een depressie van nabij te bekijken.

Syndicatie