Subsidie voor studie naar bestrijder bijwerking chemotherapie

Subsidie voor studie naar bestrijder bijwerking chemotherapie

ThromboGenics kondigde aan dat het een subsidie verkreeg ten belope van 3,2 miljoen euro voor de ontwikkeling van zijn Anti-VPAC1 (Vasoactive IntestinalPeptide/Pituitary Adenylyl Cyclase- Activating Peptide Receptor 1) antilichaam voor de behandeling van thrombocytopenie (lage bloedplaatjes).
De subsidie vormt een belangrijke bron van inkomsten om de ontwikkeling van ditinnovatief product te ondersteunen, waarvan men verwacht in 2011 het klinisch programma te kunnen starten.
 
Spontane bloedingen kunnen kankertherapie onderbreken
 
Thrombocytopenie is een veel voorkomende, ernstige bijwerking van chemotherapie bij kankerpatiënten. Waarbij het aantal bloedplaatjes in het bloed van de patiënt tot een te lage waarde zakt. De patiënt loopt dan het risico op spontane bloedingen.
Dit vormt een ernstig klinisch probleem en bij sommige patiënten kan het leiden tot een onderbreking van de kankertherapie.
 
Bloedplaatjestransfusie is slechts tijdelijke oplossing
 
De enig beschikbare behandeling van thrombocytopenie is momenteel een bloedplaatjestransfusie; dit biedt echter slechts een tijdelijke oplossing en brengt extra onkosten en risico’s met zich mee.
Hierdoor is er een duidelijke medische nood aan een product dat in staat is deproductie van bloedplaatjes bij de patiënt te versnellen.
 
Bloedplaatjes kunnen weer omhoog na chemotherapie
 
Gezamenlijk onderzoek door ThromboGenics en KULeuven heeft aangetoond dat deinhibitie van VPAC1-gestuurde signalen de productie van bloedplaatjes zou kunnenstimuleren.
 
De VPAC1 receptor bevindt zich aan de oppervlakte van de beenmergcellen, demegakaryocyten, die, wanneer volwassen, bloedplaatjes produceren.
 
Uit recent in het magazine van de American Society of Hematology, Blood, gepubliceerde bevindingen blijkt dat de inhibitie van VPAC1 de groei tot volwassen cellen bevordert en mogelijk een originele aanpak zou kunnen betekenen om het aantal bloedplaatjes te verhogen, meer bepaald na chemotherapie.

 

Syndicatie