Dieet: suiker en andere zoetmakers kunnen cholesterol- en hartproblemen veroorzaken

Dieet: suiker en andere zoetmakers kunnen cholesterol- en hartproblemen veroorzaken

Hogere suikerconsumptie kan niveaus van goede cholesterol verlagen

Ook suiker en andere zoetmakers kunnen cholesterol- en hartproblemen veroorzaken, zo blijkt uit een nieuwe studie uitgevoerd aan Emory University. Het probleem is dat als gevolg van een hoge suikerconsumptie de cholesterolniveaus gewijzigd worden en dat het vetgehalte in het bloed toeneemt. Hogere suikerconsumptie kan met name de niveaus van goede cholesterol verlagen.

Het eten van voeding met een hoog suikergehalte zou de kansen om een verlaagd niveau van goede cholesterol met 50% tot 300% verhogen. Het is die goede cholesterol die ons beschermt tegen hart- en vaatziekten. Die voeding met een hoog suikergehalte doet ook de triglyceriden toenemen, de vetten in het bloed die de risico's op hart- en vaatziekten doen toenemen.

De resultaten van het onderzoek komen enigszins als een verrassing, want tot dusver werd alleen naar zouten en vetten verwezen als boosdoeners wat betreft hart- en vaatziekten. Jean Welsh, hoofdauteur van onderzoek, publiceerde haar rapport in het Journal of the American Medical Association. Zij wees er op dat de schadelijke invloeden van een te hoge suikerconsumptie moeilijk ontkend worden. Dat betekent echter niet dat een gezond suikerverbruik nog steeds aanbevolen blijft.

Het onderzoek was overigens het eerste op grote schaal dat aantoont dat suiker de cholesterolniveaus kan beïnvloeden. Cholesterol wordt nog steeds beschouwd als één van de belangrijkste boosdoeners wat hart- en vaatziekten betreft. Welsh merkte op dat voor de gemiddelde Amerikaan bij zijn dieet suiker goed is voor ongeveer van 16% van het totale aantal calorieën. Dat stemt overeen met 21 theelepels suiker, of meer dan het dubbele van wat door de American Heart Association als gezond wordt beschouwd. Cijfers over Europa zijn niet bekend, maar we gaan er van uit dat die ongeveer gaan overeenstemmen met de Amerikaanse.

Welsh is van mening dat de bevolking zich meer bewust moet worden van de gevaren verbonden aan een te hoge suikerconsumptie. Suiker doet weliswaar het voedsel beter smaken, maar heeft anderzijds geen extra voedingswaarde en is een bron van (vaak overbodige) calorieën. In een gezond dieet moet het suikerverbruik hoe dan ook onder controle worden gehouden. Steeds meer dokters worden zich bewust van het probleem verbonden aan een te hoog suikerverbruik, waardoor er preventief actie kan worden ondernomen. Met name wat betreft bewustmaking kan er nog heel wat gebeuren.

Syndicatie