Het drinken van koffie voor het slapengaan moet ten strengste afgeraden worden

Het drinken van koffie voor het slapengaan moet ten strengste afgeraden worden

Koffie kan slapeloosheid veroorzaken, afhankelijk van de persoon in kwestie

Het is hoog tijd dat er sommige misverstanden in verband met het drinken van koffie opgehelderd worden. Kan het drinken van koffie inderdaad de nachtrust schaden. Het antwoord op deze vraag is een volmondig ‘ja, maar…’. Die ‘maar’ wil zeggen dat de uitspraak niet voor iedereen en altijd geldt. Iedereen kent wel mensen die bij wijze van spreken twee liter koffie drinken voor het slapen gaan.

Het drinken van koffie voor het slapengaan moet ten strengste afgeraden worden aan sommige personen, meer bepaald aan mannen of vrouwen die erg gevoelig zijn aan de werking van cafeïne. We kennen zelfs gevallen waarbij de aanwezigheid van koffie in roomijs nog uren later de nachtrust belemmerde. Koffie kan dus slapeloosheid veroorzaken, afhankelijk van de persoon in kwestie. Het spreekt voor zichzelf dat een slechte nachtrust schadelijke effecten kan hebben.

Hoe schadelijk is het drinken van koffie? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Veel mensen kunnen gewoonweg niet meer zonder hun bakje troost, ze functioneren minder goed wanneer ze niet regelmatig een kop koffie kunnen drinken. In de wereld van vandaag is koffie drinken bovendien een zeer aanvaarde gewoonte, niemand zal zich vragen stellen wanneer iemand regelmatig zijn portie cafeïne tot zich neemt.

Het is echter precies om die cafeïne waar alles om draait, want de wetenschap is er niet helemaal zeker van dat deze stof absouut onschadelijk is. Bovendien moeten er ook vraagtekens worden geplaats bij de reden waarom iemand koffie drinkt. Wie dat drinkt om wakker te blijven of om beter te presteren op het werk, kan toch beter zijn leefgewoonten eens grondig analyseren. Een verslaafdheid aan koffie, in welke mate dan ook, kan er op wijzen dat het gevoerde leven allesbehalve gezond mag worden genoemd.

Syndicatie