Wie moeilijk in slaap valt of slecht slaapt, kan makkelijker gezondheidsproblemen krijgen

Wie moeilijk in slaap valt of slecht slaapt, kan makkelijker gezondheidsproblemen krijgen

Bewijzen voor link tussen slaapsituatie en gezondheid worden steeds sterker

Onderzoeker Mayuko Kadono bij de Kyoto Prefectural University onderzocht het slaapgedrag van meer dan 3000 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van ruim 57 jaar. Hij kwam daarbij tot enkele opvallende conclusies die eerder onderzoek van de professor bevestigden.

Uitgangspunt van Kadono was dat oudere mensen vroeger naar bed gaan, maar ook vroeger weer opstaan. De vraag die hij zich stelde, was of dat noodzakelijk wel gezond was. Bovendien stelde hij vast dat er naarmate we ouder worden, we op een andere manier gaan slapen. Daarbij is echter van een verbetering geen sprake, wel integendeel.

Met het ouder worden, nemen ook de slaapproblemen toe. Sommige mensen raken met de jaren steeds moeilijker in slaap, anderen worden ’s nachts regelmatig wakker of ontwaken veel te vroeg. In het ergste geval kan er sprake zijn van aandoeningen zoals slaapapneu. Kortom, de slaap kan met de oude dag op komst problemen gaan opleveren. 

Kadono kwam tot de volgende conclusie: wie moeilijk in slaap valt of slecht slaapt, kan makkelijker gezondheidsproblemen krijgen. Hij kwam tot de bevinding dat met name de kansen op hart- en vaatziekten toenemen bij slechte slapers. Daarom is het belangrijk dat er tijdig wordt ingegrepen wanneer zich slaapproblemen aanbieden. Laattijdig ingrijpen kan verstrekkende gevolgen hebben.

De bewijzen voor een link tussen de slaapsituatie en onze gezondheid worden steeds sterker, zeker wat hart- en vaatziekten betreft. Volgens de World Health Organization kunnen deze aandoeningen tegen 2030 jaarlijks de dood van ongeveer 25 miljoen mensen veroorzaken, tegenover 17,30 miljoen in 2008. De cijfers zijn afkomstig van de World Health Organization.

Syndicatie