Lang stilzitten tijdens reizen kan tot Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom leiden

Lang stilzitten tijdens het reizen kan het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom veroorzaken

Nerveuze benen zijn iets anders dan het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom

Aan het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom zijn verschillende vervelende symptomen verbonden. Het belangrijkste kenmerk is ongetwijfeld een onweerstaanbare aandrang om de benen te bewegen. Aanleiding is een comfortabel gevoel in de benen, gevoel dat soms ook pijnlijke proporties kan aannemen. Deze ervaring wordt door verschillende patiënten die lijden aan het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom op een verschillende manier ervaren. Meestal wordt echter gesteld dat het gevoel diep in de benen opduikt.

De symptomen van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom duiken meestal op wanneer de persoon in kwestie een kwartiertje in zijn bed ligt en probeert in slaap te raken. Wanneer iemand al slaapt, kan het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom de oorzaak zijn een bruusk ontwaken uit die slaap.

Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom kan ook opduiken wanneer iemand gedurende een langere periode niet meer bewogen heeft. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na lang te hebben stilgezeten in een vliegtuig of in een auto. In zo'n geval zal er eerst een ‘vervelend' gevoel in de benen opduiken, gevoel, dat kan overgaan in het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom. Wat in dit geval het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom veroorzaakt is al evenmin bekend als in andere gevallen.

Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom kan ook de slaap van de partner verstoren en daarom aan de basis liggen van problemen tijdens het huwelijk of de relatie. Geen van beide partners zal tijdens de dag nog normaal kunnen functioneren. Leeftijdsgebonden is het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom geenszins. De aandoening kan zowel in de jeugd opduiken als op eender welk tijdstip tijdens het leven. In de prakijk worden de symptomen van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom echter erger met de jaren. Na de leeftijd van 50 jaar kunnen er serieuze slaapproblemen opduiken, terwijl de symptomen van de aandoening dagelijks worden ervaren.

Sommige mensen ondervinden tijdens de dag hinder van wat wel eens ‘nerveuze benen' wordt genoemd. Deze aandoening moet echter duidelijk onderscheiden worden van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom. In het geval van nerveuze benen zijn de personen in kwestie zich vaak niet bewust van het feit dat ze hun benen bewegen. Dat is bij het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom echter wel degelijk het geval.

Syndicatie