Conditioneer lichaam en geest voor het slapen gaan en vermijd zo slaapproblemen

Conditioneer lichaam en geest voor het slapen gaan en vermijd zo slaapproblemen

Laat uw e-mail met rust voor het slapen gaan, slaapproblemen kunnen zo verdwijnen

Over onze hersenen is bijlange nog niet alles geweten, de medische wetenschap tast op dat vlak op veel gebieden nog volledig in het duister. Het proces dat ons doet inslapen is bijvoorbeeld allesbehalve duidelijk, zeker wat de inbreng van de hersenen betreft. Maar één zaak is zeker: wie in te opgewonden toestand gaat slapen, zal maar moeilijk in slaap raken en mogelijk af te rekenen krijgen met parasomnia of slaaponderbrekingen.

Conditioneer lichaam en geest voor het slapen gaan en vermijd zo slaapproblemen, zo luidt het advies van vermaarde slaapdeskundigen. Concreet wil dat zeggen dat u alles wat u kan beletten om in slaap te vallen angstvallig uit de hersenen moet weren. Laat met andere woorden uw e-mail met rust voor het slapen gaan en denk aan andere zaken die veel meer ontspannend zijn. Op die manier kunnen slaapproblemen worden voorkomen.

Maar wat moeten we dan eigenlijk wel onder slaapproblemen verstaan? Deze zijn uiteraard zeer verschillend van karakter. Sommige mensen raken moeilijk in slaap, liggen urenlang te woelen in hun bed om uiteindelijk niet of pas tegen de morgen in slaap te vallen. Anderen slapen dan weer zo vast dat ze zich keer op keer overslapen. Maar tijdelijke slapeloosheid is een probleem dat nog eens een aparte aanpak vergt.

Moeilijk slapen of parasomnia komt veel vaker voor dan u denkt. Het scenario is genoegzaam bekend: u bent doodmoe, valt als een blok in slaap om vervolgens ergens midden in de nacht wakker te worden. Met de beste wil van de wereld kan u de slaap niet vallen. Vaak is stress de oorzaak van deze vorm van slaapproblemen. Slapen onder stress met regelmatig ontwaken kan op verschillende manieren bestreden worden, wie er last van heeft hoeft dus de hoop niet op te geven.

Syndicatie