Geneesmiddelen tegen slapeloosheid of angst kunnen levensverwachting verkorten

Geneesmiddelen tegen slapeloosheid of angst kunnen levensverwachting verkorten

Risicofactor stijgt echter slechts geleidelijk aan

Geneesmiddelen tegen slapeloosheid of angst kunnen de levensverwachting verkorten. De regel is niet algemeen, hij geld in sommige gevallen en in andere dan weer niet. Over het onderwerp zijn al heel wat studies gedaan, een aantal van die studies zijn nog steeds lopende. Het probleem is uiteraard dat dergelijke studies zijn over een langere periode uitgespreid moeten worden.

In het Canadian Journal of Psychiatry verscheen een studie waar 12 jaar aan is gewerkt en waaruit blijkt dat de risicofactor op een vroegtijdig verleden slechts geleidelijk aan oploopt. De wetenschappers die deelnamen aan het onderzoek kwamen tot de conclusie die wie geen van dergelijke medicijnen nam hun mortailiteit met 5% zagen afnemen ten opzichte van wie wel geneesmiddelen nam om angst en slapeloosheid te bestrijden.

We hoeven er geen doekjes om te winden: iedereen wil zo lang mogelijk leven en bovendien, in de mate van het mogelijke, zo lang mogelijk gezond blijven. Sommige mensen is inderdaad een hoge ouderdom gegund maar er zijn wel een aantal zaken waar aandacht aan moet geschonken worden. Er zijn namelijk een aantal factoren die onze levensduur dreigen te verkoren, factoren waar we soms zelfs niet eens aan denken.

Er is dus sprake van verborgen gevaren. Het betreft factoren waar iedereen vaak mee te maken krijgt, maar die niet altijd als risicovol ingeschat worden. Wie een respectabele leeftijd wenst te bereiken, zal er hoe dan ook nochtans rekening mee moeten leren houden. In veel gevallen kost het slechts weinig moeite om aandacht te schenken aan deze factoren. We wensen u veel succes met onze raadgevingen en gunnen u een lang leven.

Syndicatie