Nachtelijke astma-aanvallen kunnen slaap grondig komen verstoren

Wie aan nachtelijk astma lijdt, zal zich gedurende de dag aardig vermoeid voelen

Nachtelijke astma-aanvallen kunnen slaap grondig komen verstoren. Wie aan nachtelijk astma lijdt, zal zich gedurende de dag dan ook aardig vermoeid voelen. Wat zijn de kenmerken van nachtelijk astma? Enkele veelvoorkomende kenmerken zijn benauwdheid in de borst, kortademigheid, hoesten en niezen, telkens 's nachts. De symptomen van nachtelijk astma kunnen zo hevig zijn dat slapen bijna een onmogelijke zaak wordt.

Vaak wordt over het hoofd gezien dat nachtelijk astma een serieuze aandoening, waarvoor medisch ingrijpen noodzakelijk is. De diagnose van nachtelijk astma stelt zich anders als die van zijn gewone tegenhanger. Bovendien moet deze aandoening op een ernstige manier behandeld worden.

De kansen op nachtelijke astma-aanvallen zijn het hoogst tijdens de slaap. Hoezen, niesten en ademhalingsmoeilijkheden horen onvermijdelijk bij nachtelijk astma. Vooral de problemen met de ademhaling kunnen gevaarlijk zijn en moeten dus ernstig genomen worden. Zelfs veel dokters onderschatten de risico's verbonden aan nachtelijk astma.

Onderzoek wees uit dat de meeste sterfgevallen als van astma-aanvallen tijdens de nacht gebeurden. De aanvallen kunnen gepaard gaan met zeer ernstige ademhalingsproblemen, met als resultaat een extreme vermoeidheid tijdens de dag. Slaperigheid en vermoeidheid tijdens de dag kan leiden tot prikkelbaarheid. Deze problemen kunnen uiteraard de levenskwaliteit aantasten en het tevens moeilijk maken om de astma-symptomen overdag aan te pakken.  

De juiste redenen voor nachtelijk astma zijn niet bekend, evenmin is duidelijk waarom nachtelijke astma-aanvallen tijdens de slaap ernstiger zijn. Er zijn anderzijds verschillende oorzaken die nachtelijk astma kunnen verklaren. Zo is er een grotere gevoeligheid aan allergieën 's nachts, het afkoelen van de luchtwegen, de liggende positie of hormonenafscheidingen. Mogelijk is nachtelijk astma het gevolg van een combinatie van één of meer van deze factoren. Opmerkelijk is dat mensen met nachtelijk astma die in een nachtploeg werken aanvallen kunnen hebben wanneer ze overdag aan het slapen zijn. De meeste testen wijzen uit dat de ademhalingsproblemen het ergst kunnen zijn vier tot zes uur na het in slaap vallen. Dit laat vermoeden dat er een externe katalysator moet zijn voor nachtelijk astma.

Syndicatie