Wat kan een normale sexueel getinte droom inhouden?

Wat kan een normale sexueel getinte droom inhouden?

Sommige mensen dromen over de gekste dingen in verband met sex en voortplanting

Antonio Zadra van de University of Montreal Vroeg 109 vrouwen en 64 mensen om een dromendagboek bij te houden. In dat dagboek moesten ze opschrijven welke dromen ze hadden. De deelnemers waren allen 30 jaar of ouder. Het onderzoek was vrij origineel, want het was meer dan 40 jaar geleden dat nog een dergelijk onderzoek werd uitgevoerd. Het betrof toen twee studies, die echter niet dieper ingingen op sexueel getinte dromen.

Wat kan een normale sexueel getinte droom inhouden? Volgens Zadra kwam zowat het hele spectrum van het sexleven aan bod, gaande van het voorstel tot het hebben van sex tot en met de copulatie zelf. Bij sommige deelnemers aan het onderzoek kwam het niet tot sex zelf, maar bleef het bij zedig kussen uitwisselen. Deze dromen waren nochtans eveneens sterk erotisch getint.

Sommige mensen dromen over de gekste dingen in verband met sex en voortplanting, zo concludeerde Zadra. In sommige gevallen hadden de dromen verboden sexuele daden tot gevolg of werd er gedroomd over gemeenschap met verboden sexuele partners (familieleden, vrouwen of mannen van familie of vrienden…). Echte conclusies vallen er volgens Zadra uit zijn onderzoek niet te trekken, want daarvoor waren de geregistreerde dromen te fragmentair.

Syndicatie