Slapeloosheid kan risico op vroegtijdige dood doen toenemen

Slapeloosheid kan risico op vroegtijdige dood doen toenemen

Gebrek aan slaap op jeugdige leeftijd kan serieuze mentale problemen veroorzaken

Slapeloosheid kan de risico's op een vroegtijdige dood doen toenemen, zo blijkt uit recent medisch onderzoek. Gebrek aan slaap op jeugdige leeftijd kan bovendien serieuze mentale problemen veroorzaken. Daarmee lijken de negatieve gevolgen van slapeloosheid groter te zijn dan aanvankelijk werd aangenomen.

Twee studies toonden zwart op wit de negatieve impact van slapeloosheid. De mentale problemen als gevolg van slapeloosheid op jeudige leeftijd kunnen ook op volwassen leeftijd blijven aanhouden. Mannen die lijden aan chronische slapeloosheid, zeg maar minder dan zes uren slaap per nacht, zouden tot vier keer meer risico lopen op een vroegtijdige dood.

Eén van de studies betrof een periode van 14 jaar en vergeleek de gezondheidstoestand van mannen met slaapproblemen met die van mannen zonder slaapproblemen. De gezondheidstoestand van laatstgenoemde categorie was zonder meer beter dan die van de eerste. De resultaten van de twee studies stonden te lezen in het blad Sleep.

Syndicatie