Onze voorouders sliepen vaak minder en niet meer dan wij

Onze voorouders sliepen vaak minder en niet meer dan wij

In het verleden was het slaapgedrag heel anders dan nu

We willen de mensen die aan slaapproblemen lijden geen eten geven. De verkopen van slaapmiddelen geven aan dat moeilijk inslapen of het beleven van een onrustige nacht eerder schering dan inslag zijn. Daarbij wordt vaak met enige weemoed teruggedacht aan het verleden. Onze voorouders leefden in een heel andere omgeving en beleefden veel rustigere nachten, zo wordt algemeen aangenomen.

Dat blijkt echter een wijdverbreid misverstand te zijn. Onze voorouders sliepen vaak minder en niet meer dan wij, zo blijkt uit studies. Het was vroeger niet zeldzaam dat iemand eerst lang wakker lag, om vervolgens toch in slaap te vallen. Bovendien werd de slaap van onze voorouders vaak onderbroken door urenlang wakker liggen. Om een lang verhaal kort te maken: vroeger was het niet noodzakelijk beter dan nu, wel integendeel.

In het verleden was het slaapgedrag inderdaad heel anders dan nu. Het was niet ongewoon dat de mensen ’s nachts opstonden en iets anders deden, zeker in lange winternachten. Bij gebrek aan licht kroop men dan vaak vroeg onder de wol, maar dat wou niet noodzakelijk zeggen dat men ook de hele nacht als een roos sliep. De moraal van het verhaal is duidelijk: lig er bij wijze van spreken niet wakker van om ’s nachts een paar uur wakker te liggen. 

Syndicatie