Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom duikt meestal 's nachts op

Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom duikt meestal 's nachts op

Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom niet verwarren met spierpijnen

In geval van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom treedt er vaak verwarring op met andere aandoeningen. Vaak betreft het aandoeningen die eveneens te maken hebben met slaapstoornissen, zonder dat er evenwel Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom in het spel is. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat de nachtrust wordt verstoord, met alle gevolgen van dien.

Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom moet op de eerste plaats duidelijk onderscheiden worden van wat de ‘periodische bewegingen in ledematen' worden genoemd. De symptomen van deze aandoeningen verschillen echter duidelijk van die van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom, want ‘periodische bewegingen in de ledematen' komen ook overdag voor en het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom is gebonden aan de nacht.

In de beginfase is het vaak echter moeilijk om het één van het ander te onderscheiden. Het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom begint vaak op een milde manier om pas na verloop van tijd in ernstigheid toe te nemen. Aanvankelijk zullen de symptomen vrij mild zijn, zodat het moeilijk is om (al) de diagnose Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom te stellen. In twijfelgevallen kan zelfs de verkeerde diagnose worden gesteld. Ook naarmate de persoon in kwestie ouder wordt, kan de ernst van de symptomen eveneens toenemen.

Het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom mogen we ook niet verwarren met spierpijnen die de oorzaak vormen van beenkrampen. Die beenkrampen kunnen op elk moment van de dag opduiken, het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom is vooral verbonden met de nacht. De verwarring kan dus ontstaan omdat de beenkrampen ook tijdens de nacht kunnen opduiken.

Er zijn nog andere aandoeningen die gelijkenis vertonen met de symptomen gelinkt aan het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom. Dat is bijvoorbeeld het geval met sommige zenuwaandoeningen of symptomen die een gevolg zijn van artritis. In dit geval kan het tijdstip van het opduiken van deze symptomen van doorslaggevend belang zijn voor het stellen van de diagnose. Zenuwaandoeningen of artritis laten zich op elk moment van de dag gevoelen, het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom zoals we inmiddels al weten alleen tijdens de nacht.

Syndicatie