Wat veroorzaakt het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom?

Wat veroorzaakt het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom?

Meestal is de oorzaak van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom onbekend

Wie last heeft van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom, zal zich afvragen hoe hij of zij aan die aandoening is geraakt. De medische wereld kan op die vraag voorlopig nog geen of alleszins een onvoldoende antwoord geven. Er zijn een aantal mogelijke factoren die het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom kunnen veroorzaken, maar in sommige gevallen is het simpelweg onmogelijk om een bevredigende verklaring te vinden.

Op de eerste plaats kan het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom een familie-aangelegenheid zijn. Het kan worden doorgegeven van generatie naar generatie, wat zou kunnen betekenen dat er een genetische factor in het spel is. De vraag blijft dan echter welke genetische factor verantwoordelijk is het al dan niet hebben van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom.

In andere gevallen wordt het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom veroorzaakt door een gebrek aan ijzer. In deze gevallen ligt de oplossing voor de hand: het nemen van extra ijzer kan de symptomen meestal wegnemen. De vraag dient dan weer te worden gesteld wat de oorzaak is van het gebrek aan ijzer. Vrouwen krijgen anderzijds soms last van het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom wanneer ze zwanger. De problemen verdwijnen in de meeste gevallen wanneer de problemen is geboren.

Een aantal andere aandoeningen wordt eveneens gelinkt aan het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom. Daarbij wordt bijvoorbeeld verwezen naar het falen van de nieren, naar reumatoïde artritis, diabetes, zenuwbeschadiging, anemie enzovoort. In sommige gevallen duikt het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom ook op bij mensen die aan Parkinson lijden.

Toch blijft het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom hoe dan ook een mysterieuze aandoening. In de meeste gevallen wordt er namelijk geen enkele band gevonden met één van de hierboven vermelde aandoeningen. Of met andere woorden: voor het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom is niet altijd een pasklare uitleg voorhanden. Vaak blijven dokters dan ook het antwoord schuldig wanneer patiënten hen vragen hoe ze aan het Restless Legs Syndrome (RLS) of rusteloze benen syndroom zijn gekomen.

Syndicatie