Onderscheid maken tussen verschillende vormen van slapeloosheid (insomnia)

Onderscheid maken tussen verschillende vormen van slapeloosheid (insomnia)

Primaire slapeloosheid (insomnia) gaat niet gepaard met een andere aandoening, secundaire insomnia wel

Slapeloosheid (insomnia) is een aandoening die gekarakteriseerd wordt door het gegeven dat wie er aan lijdt moeilijk in slaap valt of moeite heeft om door te slapen. Mensen die lijden aan slapeloosheid (insomnia) vertonen meestal de volgende symptomen: in slaap vallen is een probleem, regelmatig ontwaken tijdens de nacht met problemen om terug in slaap te vallen, ’s morgens te vroeg wakker worden en zich erg moe voelen wanneer men wakker is.

Er dient een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende vormen van slapeloosheid (insomnia), meer bepaald tussen primaire en secundaire slapeloosheid (insomnia). Primaire slapeloosheid (insomnia) gaat niet gepaard met een andere aandoening, secundaire insomnia wel.

Anders uitgedrukt: primaire slapeloosheid (insomnia) kan niet dadelijk worden geassocieerd met een ander (onderliggend) probleem, bij secundaire slapeloosheid (insomnia) is dat wel het geval. Die onderliggende problemen kunnen bijvoorbeeld asthma, depressie, artritis, kanker, hart- en vaatziekten, pijn, medicatie, alcohol enzovoort.

Andere verschillen in geval van slapeloosheid (insomnia) zijn de looptijd en de manier waarop ze opduikt. We spreken van acute slapeloosheid (insomnia) wanneer die slechts een beperkte tijd duurt en van chronische slapeloosheid (insomnia) wanneer ze wel lang duurt. In sommige gevallen kunnen periodes van slapeloosheid (insomnia) afgewisseld worden met periodes waarin van slaapproblemen geen sprake is. Acute slapeloosheid (insomnia) kan van één nacht tot verschillende weken duren, we spreken van chronische slapeloosheid (insomnia) wanneer iemand minstens drie nachten per week wakker ligt en dat voor een periode van een maand of zelfs langer.

De oorzaken van slapeloosheid (insomnia) kunnen eveneens zeer divers zijn. In het geval van acute slapeloosheid (insomnia) zijn onder andere continue stress (als gevolg van het verlies van een baan, het overlijden van een geliefd persoon, een scheiding, een verhuis enzovoort), ziekte, emotionele of fysische problemen, omgevingsfactoren (te veel licht, te veel geluid, extreem hete of koude temperaturen), het gebruik van sommige geneesmiddelen (onder andere voor de bestrijding van verkoudheden, allergieën, depressies, hoge bloeddruk, astma enzovoort) en verstoringen in het gewone slaapproces (jet lag, overstappen van dag- naar nachtploeg of omgekeerd) mogelijke oorzaken.

In geval van chronische slapeloosheid (insomnia) kunnen eveneens verschillende aandoeningen de slapeloze nachten veroorzaken. Dat is op de eerste plaats het geval met depressies, angstaanvallen, chronische stress, pijn, een ongemakkelijke houding ’s nachts enzovoort. Uiteindelijk kunnen heel wat ziektebeelden chronische slapeloosheid (insomnia) veroorzaken. De symptomen van slapeloosheid (insomnia) zijn onder andere slapeloosheid tijdens de dag, een algemeen vermoeidheidsgevoel, prikkelbaarheid en problemen met concentratie en geheugen.

Syndicatie