Slapeloosheid kan verschillende oorzaken hebben

Slapeloosheid kan verschillende oorzaken hebben

Een te koud of te warm bed kan slapeloze nachten veroorzaken

Miljoenen mensen lijden aan een gebrekkige slaap, wat zich concreet vertaalt in slapeloze nachten. De oorzaken van slapeloosheid kunnen veelvuldig zijn. In sommige gevallen moet de oorzaak zelfs elders worden gezocht, meer bepaald bij de partner. Een onrustige partner is allesbehalve een goede inspiratie om zelf ook snel in slaap te vallen.

Slapeloosheid kan dus verschillende oorzaken hebben en die oorzaken kunnen van ernstige of van minder ernstige aard te zijn. Bij de ernstige oorzaken rekenen we bijvoorbeeld slaapapneu, de aandoening waarbij iemand regelmatig wakker schiet omdat het ademhalingsproces wordt doorbroken. Ook de diepe slaap kan door slaapapneu worden verstoord. Maar laat ons even kijken naar de meer voor de hand ligende oorzaken van slapeloosheid.

Een te koud of te warm bed kan slapeloze nachten veroorzaken, evenals gordijnen die te weinig licht tegenhouden of te veel lawaai. Hierbij moeten in geval van vrouwen ook de hot flashes verbonden aan de menopauze worden vermeld. Het wordt in ieder geval aanbevolen om de zaak niet blauw blauw te laten en een dokter te raadplegen of een slaapkliniek op te zoeken.

Syndicatie