Kunnen slapeloosheid en slaapproblemen aanleiding geven tot gewichtstoename?

Kunnen slapeloosheid en slaapproblemen aanleiding geven tot gewichtstoename?

Slapeloosheid en slaapproblemen kunnen heel wat problemen uitlokken

Slapeloosheid en slaapproblemen kunnen heel wat problemen uitlokken, veel meer dan algemeen wordt aangenomen. Een studie uitgevoerd in Australië kwam tot de conclusie dat vooral jongeren de negatieve gevolgen van slapeloosheid en slaapproblemen kunnen ondervinden. In het ergste geval kan dit op latere leeftijd tot een grotere mortaliteit leiden.

De Australische studie ontdekte echter ook een verband tussen slapeloosheid en slaapproblemen en psychische stoornissen op latere leeftijd. Nick Glozier, psychologieprofessor aan de University of Sydney, benadrukt op basis van dit onderzoek de noodzaak om al op jonge leeftijd tussenbeide te komen. De medische wereld zou met andere woorden meer aandacht moeten hebben voor slapeloosheid en slaapproblemen, aldus Glozier.

De uitslagen van de Australische studie rond slapeloosheid en slaapproblemen bevestigen wat eerdere studies al aantoonden. Problemen met de slaap kan aanleiding geven tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en zelfs gewichtstoename. Over de band tussen obesitas of zwaarlijvigheid en slapeloosheid en slaapproblemen moet echter nog heel wat onderzoek gebeuren. Deze band is allesbehalve klaar en duidelijk aangetoond en berust nog te veel op veronderstellingen.

Syndicatie