Oudere mensen kunnen slaappillen zonder bezwaar innemen

Oudere mensen kunnen slaappillen zonder bezwaar innemen

Ongeveer de helft van de bejaarden bestrijdt slapeloosheid met slaapmiddelen

Het is onduidelijk welk percentage van de West-Europese bevolking slaappillen of -middelen neemt om daadwerkelijk 's nachts te kunnen slapen. Naargelang van de bron zou het gaan om 5 tot 10%, maar het uiteindelijk percentage zou wel eens verrassend hoog kunnen liggen. Een groot deel van de bevolking heeft met andere woorden medische hulp nodig om zich van nachtrust te kunnen veroorzaken.

Ongeveer de helft van de bejaarden bestrijdt slapeloosheid met slaapmiddelen, zo blijkt. Dat is niet meer dan logisch ook, want onze slaapproblemen nemen toe naarmate we ouder worden. Slapeloosheid treft veel vaker ouderen dan volwassenen of jongeren. Nochtans is het ook voor oude mensen erg belangrijk dat ze een goede nachtrust krijgen.

Oudere mensen kunnen volgens de medische wetenschap slaappillen zonder enig bezwaar innemen. Nochtans zijn er heel wat bejaarden die vanwege de vrees voor verslaving weigeren om slaapmiddelen in te nemen. Die vrees kan inderdaad bewaarheid worden, maar iemand van pakweg 75 of 80 jaar hoeft zich weinig zorgen te maken voor een dergelijke vorm van verslaving. Belangrijker is dat hij of zij zijn of haar gezondheid niet schaadt door een gebrek aan slaap. In dit geval valt een verslaving voor slaapmiddelen dus te verkiezen boven de risico's op grotere gezondheidsproblemen vanwege een gebrek aan slaap.

Syndicatie