Geluiden tijdens de slaap kunnen geheugen versterken

Aanwijzingen of ‘cues' kunnen geheugen op ‘andere' manier helpen onthouden

Research brengt steeds meer aan het licht over de werking van ons geheugen en over de manier waarop onze zintuigen het geheugen een handje toestaan en ons zelfs doen leren tijdens de slaap. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat geluiden tijdens de slaap het geheugen kunnen versterken. Aanwijzingen of ‘cues' - zoals de Amerikaanse onderzoekers ze noemden - kunnen geheugen op een ‘andere' manier helpen onthouden.

Jaren geleden ontdekten wetenschappers al hoe het reukvermogen tijdens de slaap de hersenen stimuleerde door de capaciteit van dat geheugen voor het opslaan van nieuwe gegevens te versterken. Een nieuwe studie wijst nu uit dat geluiden hetzelfde effect kunnen bereiken. Deelnemers aan het onderzoek waren beter in staat om iets te onthouden wanneer ze tijdens de slaap werden blootgesteld aan geluiden die op één of andere manier refereerden aan dat pas aangeleerde ‘iets'. Bij het wakker worden bleken ze zich niet te herinneren de geluiden te hebben gehoord.

Researcher John D. Rudoy van de Northwestern University wijst er op dat het geheugensysteem erg actief is tijdens de slaap en dat het geheugen tijdens de tijd doorgebracht in bed door het geluiden versterkt kan worden. In de studie die verschenen is in het blad Science - tonen John D. Rudoy en zijn collega's aan hoe aan 12 jonge volwassenen een nieuwe opdracht werd toevertrouwd. Vervolgens mochten ze gaan slapen - eigenlijk was het een dutje doen - waarna ze tijdens hun slaap geluiden te horen kregen.

De nieuw aan te leren informatie was aangebracht in de vorm van 50 beelden op een computerscherm. Die 50 beelden verschenen een voor een op het scherm, dit op verschillende locaties. Bij elk beeld hoorde een corresponderend geluid, dat als een aanwijziging kon worden beschouwd. Bij het beeld van een glas wijn hoorde bijvoorbeeld het geluid van brekend glas, bij het beeld van een kat miauwen enzovoort.

De opdracht bestond er in om de beelden op hun oorsponkelijke plaats te zetten wanneer ze een tijdje later getoond werden samen met het er mee samenhangend geluid. De eerste fase van de studie eindigde wanneer de 12 deelnemers de beelden en de bijhorende geluiden elk tweemaal gezien hadden.

Tijdens hun dutje kregen de deelnemers elektroden op de slaap om de hersenenactiviteit te meten. De onderzoekers speelden 25 van de 50 geluiden gehoord tijdens de eerste fase opnieuw af, samen met 25 nieuwe geluiden. Bij het ontwaken bleek dat ze de locatie van de beelden beter hadden onthouden wanneer tijdens het dutje bij behorend geluid nogmaals werd gehoord. De deelnemers aan het onderzoek bleken zich overigens niet te herinneren dat ze de geluiden hadden gehoord.

De voorlopige conclusie van het onderzoek kan luiden dat slaap het geheugen kan versterken, maar geen rol speelt bij het aanleren van nieuwe dingen. Na het slapen bleken de deelnemers op geheugentesten namelijk minder goed te scoren dan voordien.

Syndicatie