Een slaapdipje in het midden van de nacht hoeft niet noodzakelijk op slaapproblemen te wijzen

Een slaapdipje in het midden van de nacht hoeft niet noodzakelijk op slaapproblemen te wijzen

Voor de industriële revolutie hadden de mensen een heel ander slaappatroon dan nu

Iedereen zal het gevoel wel kennen: na het middageten beleven we een kleine inzinking die zich vertaalt in een gevoel van slapeloosheid en een afname van de dynamiek. Wie het zich kan veroorloven, zal van dat dipje proberen gebruik te maken om een middagdutje te doen. De meeste mensen zijn zo gewend aan die kleine inzinking dat ze er zich weinig of geen zorgen over maken.

Dat ligt echter anders wanneer het over onze nachtrust gaat. Ook ergens in het midden van de nacht beleven we een kleine inzinking die zich kan vertalen in een plots ontwaken. Een slaapdipje in het midden van de nacht hoeft niet noodzakelijk op slaapproblemen te wijzen. Voor de industriële revolutie hadden de mensen een heel ander slaappatroon dan nu. Tijdens hun dipje stonden ze op, werkten enkele uren om vervolgens opnieuw te gaan slapen. Niemand zag daar graten in en van slaapproblemen was zeker geen sprake.

Maar wat moeten we dan eigenlijk onder slaapproblemen verstaan? Deze zijn uiteraard zeer verschillend van karakter. Sommige mensen raken moeilijk in slaap, liggen urenlang te woelen in hun bed om uiteindelijk niet of pas tegen de morgen in slaap te vallen. Anderen slapen dan weer zo vast dat ze zich keer op keer overslapen. Maar tijdelijke slapeloosheid is een probleem dat nog eens een aparte aanpak vergt.

Moeilijk slapen of parasomnia komt veel vaker voor dan u denkt. Het scenario is genoegzaam bekend: u bent doodmoe, valt als een blok in slaap om vervolgens ergens midden in de nacht wakker te worden. Met de beste wil van de wereld kan u de slaap niet vallen. Vaak is stress de oorzaak van deze vorm van slaapproblemen. Slapen onder stress met regelmatig ontwaken kan op verschillende manieren bestreden worden, wie er last van heeft hoeft dus de hoop niet op te geven.

Syndicatie