Suikerziekte: diabetici met zeer lage suikergehaltes in bloed lopen meer risico op dodelijke afloop

Suikerziekte: diabetici met zeer lage suikergehaltes lopen meer risico op dodelijke afloop

Zware gevallen van hypoglycemie hebben meer kans om hartaanvallen, beroertes, oogproblemen, nierbeschadigingen enzovoort te krijgen

Diabetici met zeer lage suikergehaltes in het bloed lopen meer risico's op een dodelijke afloop dan andere patiënten met suikerziekte waarbij het suikergehalte lager ligt. Zware gevallen van hypoglycemie (de officiële benaming) hebben meer kans om hartaanvallen, beroertes, oogproblemen, nierbeschadigingen enzovoort te krijgen.

In geval van gevaarlijk lage suikergehaltes in het bloed liggen de kansen om binnen de vijf jaar te sterven aanzienlijk hoger. Tot die conclusie komt en studie waarvan de resultaten in het New England Journal of Medicine zijn verschenen. Het betreft uiteraard steeds patiënten die aan diabetes 2 lijden. Hypoglycemie duikt op wanneer het suikergehalte in het bloed naar zo extreem lage niveaus duikt dat vermoeidheid, zwakheid en zelfs bewusteloosheid er de gevolgen van kunnen zijn.

Simon Heller, auteur van de studie en professor Clinical Diabetes aan de University of Sheffield, legt echter geen link tussen hypoglycemie en de dood. Nochtans is Heller van mening dat het vaststellen van hypoglycemie nooit als goed nieuws mag worden beschouwd. De medische wetenschap probeert steeds om het suikergehalte in het bloed van diabetespatiënten naar beneden te krijgen. Uit het Brits onderzoek blijkt dat een te snelle verlaging van dat suikergehalte gevaarlijke neveneffecten kan hebben. Hypoglycemie kan bij diabetespatiënten adrenaline vrijmaken, waardoor het hart sneller gaat slaan. Dat kan leiden tot een hartaanval met dodelijke afloop.

Syndicatie