Nieuw waarschuwingssignaal voor Type 2 diabetes ontdekt

Nieuw waarschuwingssignaal voor Type 2 diabetes ontdekt

Laag niveau sex hormone-binding globulin (SHBG) vertienvoudigt kansen op Type 2 diabetes

Een wetenschappelijke studie heeft ontdekt dat de niveaus van SHBG, een stof die zich kan verbinden met testosteron, een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van diabetes van het type 2. Sex hormone-binding globulin (SHBG) verbindt zich vlot met hormonen hecht, op de eerste plaats met testosteron en met estradiol. Bij hoge concentraties SHBG is er daardoor minder vrije testosteron beschikbaar. Oorspronkelijk werd de stof vooral beschouwd als een manier waarop het lichaam het mannelijk sexhormoon opslaat. Sex hormone-binding globulin (SHBG) blijkt ook echter een rol te spelen in het diabetes-verhaal.

Via een nieuwe bloedtest is het mogelijk om het niveau aan sex hormone-binding globulin (SHBG) te meten en zo de risico’s op diabetes van het Type 2 vast te stellen. Blijkt namelijk dat sex hormone-binding globulin (SHBG) een belangrijkere rol speelt bij een aantal lichaamsfuncties dan aanvankelijk was gedacht. Bescherming bieden tegen Type 2 diabetes blijft er daar één van te zijn. Uit de studie blijkt namelijk dat iemand met een laag sex hormone-binding globulin (SHBG) tienmaal meer kans heeft om Type 2 diabetes te ontwikkelen dan iemand met een hoog gehalte van sex hormone-binding globulin (SHBG).

De conclusie zou kunnen luiden dat deze stof een belangrijke rol speelt bij het vaststellen van de risico’s op Type 2 diabetes. Dat is alleszins de mening van Eric L. Ding, professor aan de Harvard School of Public Health, een zijn collega’s van het team. Ding analyseerden data opgeslagen in de Women's Health Study, gegevens die afkomstig waren van gezonde postmenopauzale vrouwen die nog altijd aan het werk waren die geen hormonentherapie ondergaan hadden. Tijdens de duur van de studie ontwikkelden 359 van deze vrouwen Type 2 diabetes. Anderzijds waren er eveneens (toevallig) 359 van de deelnemers aan het onderzoek die geen diabetes kregen.

Zonder rekening te houden met uitzonderlijke factoren – inclusie bijvoorbeeld gewicht – ontdekt het team van Ding dat de niveaus aan sex hormone-binding globulin (SHBG) sterk gelinkt waren aan het diabetes-risico. Vrouwen met het laagste sex hormone-binding globulin (SHBG) gehalte liepen een veel grotere kans om diabetes te ontwikkelen dan vrouwen met een hoog gehalte.

Om de resultaten te valideren werd het onderzoek uitgebreid naar 170 mannen uit de
Physicians' Health Study die diabetes ontwikkelden en naar 170 mannen uit hetzelfde onderzoek die gespaard bleven van de aandoening. De resultaten van het onderzoek bij de mannen waren in grote lijnen diezelfde als die bij de vrouwen. Daaruit concludeerde Ding dat sex hormone-binding globulin (SHBG) vermoedelijk inderdaad een rol moet spelen bij het ontwikkelen van diabetes van het Type 2. Uiteraard is verder onderzoek noodzakelijk om de conclusies van het onderzoek te bevestigen. Klopt de bevinden van het onderzoek, dan kan sex hormone-binding globulin (SHBG) een belangrijk waarschuwsignaal zijn voor Type 2 diabetes, zodat er met andere woorden tijdig kan worden ingegrepen.

Syndicatie