Gebrek aan lichaamsbeweging kan kansen op diabetes 2 met 20% doen toenemen

Gebrek aan lichaamsbeweging kan kansen op diabetes 2 met 20% doen toenemen

Hoeveel uren zitten per dag is schadelijk voor de gezondheid?

Is televisie kijken schadelijk? Het antwoord op deze vraag is natuurlijk negatief, er is nog niemand overleden vanwege het feit dat hij of zij te veel naar het beeldscherm keek. Probleem is echter dat televisie kijken meestal vanuit een luie zetel gebeurt. Wie veel televisie kijkt, zal dus veel in die zetel zitten en bijgevolg weinig lichaamsbeweging genieten. Het is dat gebrek aan lichaamsbeweging dat schadelijk voor de gezondheid.

Hetzelfde geldt uiteraard ook voor laptops, spelconsoles enzovoort. Al deze toestellen gaan gepaard met een zittend bestaan. Statistieken wijzen uit dat de jeugd inderdaad minder tijd aan het televisiescherm doorbrengt, maar daarentegen meer games speelt of online vriendschappen onderhoudt. De mensheid wordt tegenwoordig al in een vroeg stadium geconfronteerd met de negatieve invloeden van een sedentair bestaan.

Hoeveel uren zitten per dag is schadelijk voor de gezondheid? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Nancy Copperman, directeur public health initiatives bij North Shore-LIJ Health System in Great Neck, New York, is van mening dat de risico’s niet overdreven moeten worden.

Volgens Copperman is verder wetenschappelijk onderzoek nodig om precies in te schatten hoe schadelijk een zittend bestaan (en dus een gebrek aan beweging) eigenlijk wel is. Op dat vlak is in ieder geval verder wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Maar dat te veel zitten en te weinig bewegen schadelijk is, staat volgens Copperman als een paal boven water.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een gebrek aan lichaamsbeweging de kansen op diabetes 2 met 20% kan doen toenemen. Anderzijds zouden de kansen op hart- en vaatziekten met 15% stijgen en die op een vroegtijdig overlijden tout court met 13%. Dit onderzoek had betrekking op de Verenigde Staten, maar het lijdt weinig twijfel dat de conclusies er van ook naar Europa geëxtrapoleerd mogen worden. 

Syndicatie