Veel gevallen van diabetes of suikerziekte worden niet herkend: symptomen niet altijd duidelijk

Veel gevallen van diabetes of suikerziekte worden niet herkend: symptomen niet altijd duidelijk

Regelmatige medische checkup op diabetes of suikerziekte geen overbodige luxe

Veel gevallen van diabetes of suikerziekte worden niet herkend en dus ook niet behandeld. De medische wereld is al langer op de hoogte van dit probleem, maar blijkbaar wordt het aantal gevallen van diabetes of suikerziekte nog steeds onderschat. Dat geldt op de eerste plaats voor de Verenigde Staten. Volgens de American Diabetes Association zou minder dan 70% van het aantal gevallen van diabetes of suikerziekte niet zijn geregistreerd, wat betekent dat de personen in kwestie ook geen aangepaste behandeling krijgen.

Voor Europa zijn geen exacte cijfers bekend, maar het lijkt ook hier niet onlogisch dat veel diabetes of suikerziekte gevallen onder het radarveld blijven. Op basis van de Amerikaanse cijfers mogen we er van uitgaan dat in ongeveer een kwart van de gevallen de aandoening niet als dusdanig wordt herkend. Het kan namelijk geruime tijd duren alvorens de fysieke gevolgen van diabetes of suikerziekte daadwerkelijk gevoeld worden. Bovendien worden die gevolgen niet altijd in verband met diabetes of suikerziekte gebracht.

Het spreekt vanzelf dat ook het onderscheid tussen diabetes 1 en diabetes 2 niet wordt gemaakt. Heel vaak wordt diabetes of suikerziekte per toeval ontdekt, bijvoorbeeld bij een medische check-up. Daarom is het niet onbelangrijk dat iemand zich regelmatig laat onderzoeken. Maar welke symptomen kunnen wijzen op diabetes of suikerziekte? Dat zijn er heel wat, die bovendien niet altijd exclusief op de aandoening wijzen. Vermoeidheid kan bijvoorbeeld op diabetes wijzen, maar ook op tal van andere aandoeningen. Andere symptomen zijn onder andere vaak moeten plassen, honger, jeuk en/of pijn op bepaalde plaatsen enzovoort. In ieder geval zal de diagnose van diabetes of suikerziekte door een dokter moet worden gesteld.

Is diabetes of suikerziekte gevaarlijk? De aandoening op zichzelf is alleszins niet dodelijk, maar er kunnen wel allerlei nevenverschijnselen opduiken die wel gevaarlijk zijn. Zo lopen diabetespatiënten een grotere kans om hart- en vaatziekten op te lopen. Daarnaast zijn er nog andere, minder bekende gevolgen verbonden aan diabetes of suikerziekte.

In extreme gevallen kan diabetes of suikerziekte aanleiding geven tot blindheid of tot amputaties van lichaamsdelen. Daarom is het toch wel belangrijk dat de aandoening als dusdanig wordt herkend. Hoe meer er naar diabetes of suikerziekte wordt gezocht, hoe meer gevallen er ook daadwerkelijk worden ontdekt. Het ziet er naar uit dat diabetes of suikerziekte één van de ziekten van de 21ste eeuw wordt.

Syndicatie