Hoe beperk ik als diabeteslijder de kansen op pijn of beschadiging van de zenuwen?

Hoe beperk ik als diabeteslijder de kansen op pijn of beschadiging van de zenuwen?

Zes tips met mensen met diabetes van zowel type 1 als type 2 om de schade op het zenuwstelstel te beperken

Diabeteslijders maken een goede kans om diabetische neuropathie te krijgen, wat neerkomt op een vorm van zenuwpijn of zenuwbeschadiging. Dace L. Trence, directeur van het Diabetes Care Center at the University of Washington Medical Center in Seattle, schat de kansen op 60% en dat zowel voor diabeteslijders van het type 1 als die van het type 2. Neuropathie is het niet goed functioneren van een of meer fysieke zenuwen, wat kan leiden tot het hebben van pijn.

Het kan gaan om tintelingen in de vingers of een gevoel van verstijfdheid in deze lichaamsdelen, symptomen die door de medische wetenschap als gewone signalen van diabetische neuropathie worden beschouwd. In dit geval is er sprake van periferale neuropathie omdat de verschijnselen zich aan het uiteinde van het lichaam (de vingers namelijk) voordoen.

Er kan echter ook schade ontstaan aan de zenuwen die prikkels sturen naar hart, maag, aders, sexuele organen enzovoort, in welk geval er sprake is van autonome neuropathie. Het vervelende is echter dat de zenuwbeschadiging ook van het ‘stille’ type kan zijn, wat in de praktijk betekent dat u niets voelt maar dat de beschadiging toch wel degelijk een feit is.

Dace L. Trence wijst er op dat de pijnsignalen zelfs al kunnen opduiken alvorens de diagnose ‘diabetes’ is gesteld. Zelfs sommige mensen die lijden aan prediabetes kunnen af te rekenen krijgen met neuropathie, ook al betreft het hier eerder uitzonderingen. Prediabetes doet zich voor wanneer de niveaus van suiker in het bloed hoger dan normaal zijn, maar niet hoog genoeg om van diabetes te mogen spreken.

Tientallen miljoenen mensen lijden wereldwijd aan diabetes, zodat de zenuwpijn een wijdverbereide kwaal is. Het goede nieuws is evenwel dat er iets aan kan worden gedaan, meer bepaald door het suikergehalte in het bloed zo goed mogelijk te controleren.

Een diabetes Health Check (gezondheidstest kan u al een aardig eind op weg helpen). U dient rekening te houden met de volgende factoren om te weten of u in aanmerking komt voor diabetische neuropathie:

1. U hebt een hoog suikergehalte in het bloed en die valt moeilijk te controleren. Betere voeding en meer lichaamsbeweging kunnen iets helpen doen aan dit probleem. Eventueel dient ook de medicatie herbekeken woren
2. U bent al jarenlang diabeteslijder. Het risico op zenuwbeschadiging is het grootst bij mensen die al 25 jaar aan diabetes lijden. Regelmatig onderzoek is hier de beste methode om beschadiging te voorkomen. 
3. U hebt last van overgewicht
Dan hebt u een dubbel probleem en moet u dus ook dubbel zo voorzichtig zijn. De beste oplossing is uiteraard om uw uiterste best te doen om gewicht te verliezen. Doet u niets, dan loopt u een verhoogd risico op hartaanval of trombose.
4. U heb te veel vet in het bloed. Laat de dokter uw vetgehalte checken, waarbij tevens de cholesterol dient te worden nagekeken. 
5. U rookt. Rokers lopen een groter risico op zenuwschade van diabetes. Probeer dus om zo snel mogelijk te stoppen met roken. 
6. U drinkt veel alcohol. Alcohol kan het suikergehalte in het bloed duidelijk beïnvloeden en het niveau van ongezonde vetten verhogen. Het beste advies is dat mannen uit de risicogroep niet meer dan twee glazen alcohol per dag nuttigen, vrouwen slechts één.

Syndicatie