Diabetes en alcohol: wat is toegelaten en wat niet?

Diabetes en alcohol: wat is toegelaten en wat niet?

Consumptie van alcohol kan suikergehalte in bloed diabetes-patiënten doen toenemen

Is het drinken van alcohol voor diabetes-patiënten toegelaten? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Het probleem is dat alcohol in het lichaam in grote trekken dezelfde uitwerking heeft als vet. De verwerking van alcohol gebeurt met andere woorden op ongeveer dezelfde manier als die van vet. Bovendien bevat alcohol ook ongeveer evenveel caloriën als vet.

In de meeste gevallen kan matig gebruik van alcohol geen kwaad, ook niet bij diabetes-patiënten. Wel dient de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen. De consumptie van alcohol kan namelijk het suikergehalte in het bloed van diabetes-patiënten doen toenemen.

Daarom krijgen diabetes-patiënten het dringend advies om maar af en toe alcohol te  gebruiken. Het regelmatig gebruik van alcoholische dranken valt absoluut af te raden. Bovendien blijft het zaak om de evolutie van het suikergehalte goed in de gaten te houden. In geval van afwijkingen, valt het sterk aan te bevelen om het gebruik van alcohol volledig stop te zetten. 

De vergelijking met vet kan als volgt worden gemaakt: diabetes-patiënten die een dieet volgen op basis van de controle van de inname van het aantal caloriën, moeten beseffen dat het gebruik van één alcoholische consumptie overeenstemt met die van twee eenheden vet.

In ieder geval valt het sterk aan te raden om op regelmatige tijdstippen overleg met de dokter te plegen. Hij zal uw eventueel overgewicht op de voet blijven volgen en, indien nodig, de band leggen met het gebruik van alcohol. Wie lijdt aan hoge bloeddruk, laat zich beter even nachecken alvorens alcohol te gebruiken. Wie twijfelt om al dan niet alcohol te gebruiken, laat de uiteindelijke beslissing beter aan de dokter over. Wanneer die zegt om beter geen alcohol te drinken, volgt u deze raad beter op.

Wat kunnen de effecten van alcohol op diabetici zijn? Op de eerste plaats kunnen beperkte hoeveelheden alcohol het suikergehalte in uw bloed doen toenemen. Overmatig alcoholgebruik sorteert echter het omgekeerde effect: het suikergehalte in uw bloed kan dalen, zelfs tot niveaus die als gevaarlijk bestempeld mogen worden. Wie gewend was om voordien regelmatig alcohol te drinken, is met deze een gewaarschuwd  man (of een gewaarschuwde vrouw).

Een ander gevaar van het gebruik van alcohol wordt vaak onderschat. Alcohol stimuleert namelijk de eetlust. Het gevolg is dat de diabetes-patiënt zich overeet, wat op zijn beurt de suikerspiegel in het bloed opnieuw kan beïnvloeden. Alcohol kan bovendien een effect hebben op de ingenomen medicijnen of op de insuline die u als diabetes-lijder gebruikt. Er zijn nog tal van andere effecten als gevolg van de consumptie van alcohol mogelijk. De meeste daarvan zijn weliswaar eerder theoretisch, maar mogen toch niet onderschat worden. We denken daarbij (onder andere aan verhoogde bloedruk, verhoogde hartslag, misselijkheid, spraakproblemen enzovoort.

Daarom is het sowieso verstandig om nooit meer dan twee alcoholische consumpties op dagbasis te gebruiken, steeds in combinatie met voedsel. Drink steeds traag, ‘meng’ alcohol met water of dieetsoftdrinks en vermijd suikerrijke coctails en zoete wijnen. 
 

Syndicatie