Mediterraan dieet kan overgewicht afremmen bij diabetes-lijders

Mediterraan dieet kan overgewicht afremmen bij diabetes-lijders

Mediterraan dieet rijk aan vis, fruit en groente is beter voor diabetes-lijders bij wie diagnose pas is gesteld dan vetarm dieet

Rond diabetes of suikerziekte worden regelmatig nieuwe ontdekkingen gedaan die het leven van iemand die aan deze aandoening leidt veraangenamen kan. Zo blijkt uit een nieuwe studie dat een mediterraan dieet rijk aan vis, fruit en groente is beter voor diabetes-lijders dan een vetarm dieet. Zo’n mediterraan dieet kan zelfs het overgewicht van de diabetes-lijders zou doen afnemen.

Bij diabetes-lijders bij wie de diagnose onlangs werd gesteld kon de ziekte beter gecontroleerd worden bij een mediterraan dieet dan bij een vetarm dieet. Het percentage dat na vier jaar op een mediterraan dieet medicijnen voor diabetes moest nemen, bedroeg 44%. In geval van een vetarm dieet liep het percentage echter op tot 70%.

De researchers publiceerden de uitslagen van hun studie in Annals of Internal Medicine. Het mediterraan dieet had onder andere ook gewichtsverlies tot gevolg, terwijl in een aantal gevallen ook de risico’s op hart- en vaatziekten afnamen. Een mediterraan dieet wordt gekenmerkt door een overvloedig gebruik van groenten en fruit, terwijl olieolie als belangrijkste vetbron wordt gebruikt.

De resultaten van de studie zijn niet onbelangrijk tegen de achtergrond van het alsmaar toenemende aantal diabetes-patiënten. Volgens de International Diabetes Federation, met hoofdzetel in Brussel, zullen er in 2025 wereldwijd 380 miljoen mensen aan diabetes lijden, waar dat er in 2007 nog maar 246 miljoen waren. De reden waarom hun aantal zo sterk stijgt, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk speelt voeding een rol in het verhaal, zoals trouwens ook blijkt uit het weldoend effect dat van het mediterraan dieet uitgaat.

Bij patiënten bij wie de diagnose ‘diabetes’ pas is gesteld wordt vaak aangedrongen op een verandering in de manier van leven, op de eerste plaats wat de eetgewoonten betreft. Ze worden geadviseerd om minder vet te gebruiken en om meer lichaamsbeweging te doen. Daar komt nu ook het advies bij om over te stappen op een mediterraan dieet, dat minstens even smakelijk kan zijn dat een gewoon dieet. Naargelang de aard van de aandoening zal er al dan niet besloten worden om medicatie toe te dienen. Zeker bij prediabetes-lijders is medicatie niet altijd levensnoodzakelijk.

Christine Laine, uitgever van de Annals of Internal Medicine, merkt op dat wat iemand eet de aard van zijn ziekte kan veranderen. Zij stelt vast dat op een vroeg moment overstappen naar een mediterraan dieet het tijdstip kan uitstellen waarop medicatie noodzakelijk is. In een oproep naar de medische wereld toe, deed zij een dringende oproep om te adviseren te kiezen voor een mediterraan dieet in plaats van een vetarm dieet. Laine geeft toe dat dit zelfs voor sommige dokters, vooral in noordelijke landen, een minder logische stap is. In die landen is een mediterraan dieet weinig bekend. Het zal tijd en moeite kosten om zowel dokters als patiënten laten wennen aan een mediterraan dieet.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Katherine Esposito en een team researchers van de Second University of Napels. 215 mensen die leden aan overgewicht en bij de diagnose van type 2 diabetes was gesteld, namen deel aan het onderzoek.

Syndicatie