Opletten voor diabetes bij kinderen die kankerbehandeling ondergaan

Opletten voor diabetes bij kinderen die kankerbehandeling ondergaan

Bestraling bij kankerpatiënten kan risico’s op diabetes op latere leeftijd doen toenemen

Kanker blijft een gevreesde ziekte, zoals blijkt uit de gesprekken die we dagdagelijks rondom ons horen. Elke dag opnieuw horen we mensen uit onze omgeving vertellen dat familie, vrienden, kennissen, collega’s enzovoort kanker hebben opgelopen. Tegenwoordig stijgen de overlevingskansen na een kankerbehandeling, maar de aandoening blijft toch zonder meer één van de belangrijkste doodsoorzaken in de wereld.

Kanker krijgen is des te erger naarmate de aandoening op jongere leeftijd toeslaat. We hebben allemaal wel eens de aangrijpende beelden gezien van kinderen met een kaal kopje als gevolg van chemotherapie. Het goede nieuws is echter ook hier dat steeds meer kinderen kanker overleven.

De strijd tegen een dergelijke gevaarlijke ziekte laat uiteraard psychische sporen na. Een kankerpatiëntje zal in zijn latere leven nooit meer helemaal dezelfde zijn. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft echter uitgewezen dat kanker ook fysische sporen kan nalaten, in de vorm van aandoeningen die in een latere fase van het leven opduiken. Er blijkt namelijk een verband bestaan tussen kanker en het in een latere fase opduiken van diabetes of suikerziekte.

Het is dus opletten voor diabetes bij kinderen die een kankerbehandeling ondergaan, zo blijkt uit gezamenlijk Frans en Brits onderzoek. Wie op jeugdige leeftijd bestraald werd, loopt 6,50% kans op het ontwikkelen van suikerziekte op de leeftijd van 45 jaar. Bij geen bestraling kreeg, bedroeg dat percentage maar 2,30%. Hoe hoger de dosis, hoe groter de kansen op het ontwikkelen van diabetes.

 Bestraling bij kankerpatiënten kan zodoende de risico’s op diabetes op latere leeftijd doen toenemen. Tegenwoordig wordt ongeveer 40% van diegenen die aan kanker lijden bestraald, zo blijkt uit cijfers verstrekt door de Britse National Health Service. Als gevolg van die bestraling worden cellen vernietigd die insuline aanmaken, wat meteen verklaart dat in een latere fase van het leven diabetes wordt ontdekt.

Syndicatie