Suikergehalte in het bloed kan sexuele driften bij diabetici temperen

Suikergehalte in het bloed kan sexuele driften bij diabetici temperen

 

Weinig vrouwen realiseren zich dat een doeltreffende controle van het suikergehalte in het bloed garant kan staan voor een beter sexleven

 

Over de relatie tussen diabetes en het sexleven van patiënten die aan suikerziekte lijden, is het laatste woord nog niet gevallen. Weinig vrouwen realiseren zich dat een doeltreffende controle van het suikergehalte in het bloed garant kan staan voor een beter sexleven. Uit studies blijkt namelijk dat een hoog suikergehalte in het bloed  sexuele driften bij diabetici kan temperen, iets wat vooral bij vrouwen het geval is.

 

De Amerikaanse professor Ann Albright, die zelf al tientallen jaren met type 1 diabetes leeft, wijst er op dat één van de oorzaken waarom vrouwelijke diabeticipatiënten moeilijk een orgasme bereiken vanwege een te hoog suikergehalte in het bloed is. Dat hoge suikergehalte kan beletten dat de vrouwelijke vagina vochtig genoeg wordt om van sex te kunnen genieten. Dat gebrek aan vochtigheid tempert niet alleen de lustgevoelens – zeg maar het plezier dat met sexuele omgang gepaard gaat – maar kan sexuele contacten ook oncomfortabel of zelfs pijnlijk maken.

 

Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon want de reden waarom vrouwelijke diabeticipatiënten moeilijk een orgasme bereiken vanwege een te hoog suikergehalte in het bloed werd al in 1986 ontdekt. Van een doorstroming op grote schaal van deze informatie is echter geen sprake geweest.

 

Uit die studie uit 1986 bleek dat ongeveer de helft van de vrouwelijke deelnemers aan het onderzoek een sexueel probleem ondervonden dat rechtstreeks het gevolg was van hun diabetesaandoening. Dat percentage ligt zo hoog dat het zonde zou zijn om er in de toekomst niet meer aandacht aan te besteden. Ongeveer een derde van de ondervraagde vrouwen had moeite om voldoende vocht in de vagina te ontwikkelen om sexuele omgang tot een aangename gebeurtenis te maken. Overigens bleek dat van de doelgroep 98% van de vrouwen aangaven dat de problemen waren begonnen na het stellen van de diagnose ‘diabetes’.

 

Volgens Albright zijn er veel voordelen verbonden aan een goede controle van de suiker in het bloed, maar veel vrouwen realiseren zich niet dat een betere vochtigheidsgehalte van de vagina – en zodoende ook een beter sexleven - één van die voordelen is. 

 

Bovendien blijkt er nog meer aan de hand te zijn. Volgens recent onderzoek zou er ook een duidelijke link zijn gelegd tussen glucoseniveaus en genitale stimulatie. Die genitale stimulatie maakt niet alleen sex tot een prettige aangelegenheid, maar is ook rechtstreeks verantwoordelijk voor het opwekken van lustgevoelens bij vrouwen. Vrouwelijke diabetici die een matige sexuele drift ontwikkelen, kunnen laten onderzoeken of er geen band is met het glucosegehalte in hun bloed. Wanneer dat glucosegehalte onder controle is, beïnvloedt het kleine bloedvezels in positieve zin. Het zijn die bloedvezels die onze zenuwen beïnvloeden en die vrouwen toelaten om ten volle van sexuele omgang te genieten. 

 

Syndicatie