Diabetes: opletten met gebruik van antipsychotica

Diabetes: opletten met gebruik van antipsychotica

Vooral oudere mensen lopen het gevaar op een te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglycemia)

Diabetespatiënten moeten opletten met het gebruik van antipsychotica, zo blijkt uit een onderzoek. Vooral oudere mensen zouden gevaar lopen op een te hoog suikergehalte in bloed (hyperglycemia). Dat risico zou onder andere verhoogd worden door het gebruik van medicijnen voor de bestrijding van dementie, Alzheimer enzovoort.

De kansen op hyperglycemia nemen toe wanneer de behandeling met antipsychotica startte, zelfs met het risico op hospitalisatie. Waarom deze medicijnen de kansen op hyperglycemia doen toenemen, is voorlopig nog onbekend. Vast staat wel dat er grote gevaren aan zijn verbonden wanneer ondoordacht wordt overgegaan tot het voorschrijven van antipsychotica.

De medische wetenschap trekt aan de alarmbel, want antipsychotica worden steeds vaker voorgeschreven voor de behandeling van dementie en andere symptomen van Alzheimer. Ook voor mentale stoornissen bij bejaarden wordt vaak een beroep gedaan op antipsychotica. We wisten al dat antipsychotica niet zonder risico zijn, deze categorie van medicijnen kan volgens verschillende studies de risico’s op beroerte, diabetes of Parkinson doen toenemen.

Het causaal verband tussen het gebruik van antipsychotica en hyperglycemia is in sommige rapporten al vermeld, maar diepgaande studies daaromtrent zijn nog niet gebeurd. Die zouden nochtans broodnodig zijn om te kunnen vaststellen of antipsychotica nog wel zonder risico’s voorgeschreven kunnen worden. Daarbij zou niet alleen moeten gekeken worden naar bejaarde diabetespatiënten, maar ook naar oudere patiënten met pre-diabetes.

Uit de studie, verschenen in Archives of Internal Medicine, mat vooral de risico’s op hospitalisatie voor hyperglycemia bij oudere volwassenen (een eufisme voor bejaarden) tussen 2002 en 2006 in Canada. Van de 13.817 mensen die in het onderzoek werden betrokken, werd 11% gehospitaliseerd voor hyperglycemia. Wie antipsychotica nam, had anderhalf keer meer kans om gehospitaliseerd te worden dan wie 180 dagen voor het begin van de periode van inname van medicatie. De risico’s bleken het grootst bij die patiënten die pas waren begonnen om antipsychotica te nemen.

De kansen op hyperglycemia in oudere mensen met diabetes namen toe onafhankelijk van het type antipsychotica dat werd genomen. Antipsychotica worden in twee groepen opgedeeld, de oudere generatie (met onder andere Haldol) en de nieuwe generatie (met onder andere Zyprexa, Seroquel en Risperdal). De conclusie van het onderzoek zou kunnen luiden dat de start van de inname van antipsychotica kritisch is en dat oudere mensen in die periode vooral kwetsbaar zijn voor hyperglycemia.

Syndicatie