Wees er tijdig bij om diabetes te ontdekken

Wees er tijdig bij om diabetes te ontdekken

Verhoogd risico op diabetes vergt extra waakzaamheid

Nog maar al te vaak wordt diabetes te laat opgespoord, terwijl veel mensen nochtans een verhoogd risico op deze aandoening lopen. De Koninklijk Limburgse Apothekers Verbond (KLAV) pakte daarom uit met het project TakingCare om suikerziekte (‘suiker’, zoals het in de volksmond wordt genoemd) tijdig te ontdekken. Als pilootproject werd gekozen voor Houthalen-Helchteren, waar meer dan 1.300 mensen bij hun apotheker een vragenlijst invulde. En wat bleek: heel wat de invullers van de vragenlijst bleken een verhoogd risico op diabetes te lopen.

Wie een verhoogd risicoprofiel had, werd door de apotheker aangeraden zijn/haar huisarts te raadplegen. Ook spoorde de apotheker risicopersonen aan om een zelftest met bloedprik uit te voeren waarbij het bloedsuikergehalte werd nagegaan. “38,6% van de deelnemers bleek een hoog risico op de ontwikkeling van suikerziekte te lopen, 40,6% een matig risico”, aldus Leon Colla. Van de 791 deelnemers die een vingerprik deden, hadden 25 een waarde die op diabetes wijst. Voor 405 personen wees de test op een voorstadium van diabetes.

“Dat komt neer op een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes.” Na raadpleging bij hun arts kregen uiteindelijk 19 deelnemers aan het TakingCare-project de diagnose van diabetes. Patiënten gaven vrijwel unaniem (99,1%) aan dat ze geen bezwaar hadden om in de apotheek gescreend te worden. Meer dan de helft onder hen gaf zelfs aan in de toekomst bereid te zijn om te betalen voor dergelijke dienstverlening, als dat de standaardpraktijk zou worden in de apotheek. Ook de deelnemende apothekers waren enthousiast over het project.

“Een netwerkgerichte en geïntegreerde aanpak waarbij er een goede afstemming is tussen alle betrokken zorgverstrekkers is in de toekomst echter onontbeerlijk”, stelt Dominique Vandijck, professor Gezondheidseconomie en Zorginnovatie van de UHasselt. “Het feit dat op zulke korte termijn 19 diabeten en 405 mensen met een vroegtijdig stadium van diabetes konden gedetecteerd worden, toont aan dat het zinvol is om het uitrollen van een dergelijke dienst op brede schaal te overwegen”, aldus nog deze prof.

“Sommige mensen bezoeken zelden een arts. En áls ze dat doen, is dat vaak om een andere reden of wanneer de symptomen van de suikerziekte al zijn opgetreden. Het is zinvol om deze vorm van zorgorganisatie multidisciplinair te laten verlopen, waarbij verschillende zorgactoren nauwer en beter gecoördineerd samenwerken, elkaar aanvullen en ondersteunen.”

KLAV ondervoorzitter Leon Colla: “Apothekers zouden dankzij hun laagdrempeligheid een toegevoegde waarde kunnen bieden door (moeilijker te bereiken) mensen snel en eenvoudig te screenen, door op basis van hun kennis gericht door te verwijzen en door patiënten op te volgen als zij dat wensen. Dat gebeurt nu al in vele andere landen.”

Uit het project blijkt ook dat het economische voordeel van vroegtijdige opsporing en behandeling van (pre)diabetes enorm is. Prof. Vandijck (UHasselt): “Een economische analyse van TakingCare wees op de mogelijkheid 3,45 miljoen euro kosten te voorkomen tegen 2038 door een volledige screening in Houthalen-Helchteren. Bij een nationale screening zou tot 1,75 miljard euro kosten gerelateerd aan diabeteszorg kunnen vermeden worden.” Het project is een onderdeel van een project op grotere schaal.

Syndicatie